Конференція на тему: "Інноваційна діяльність підприємств" — ВНЗ "Львівський кооперативний коледж економіки і права"

 

21 березня у коледжі відбулася студентська науково-практична конференція на тему: «Інноваційна діяльність підприємств».

 Мета конференції: популяризація наукових знань; пропаганда досвіду студентської дослідної роботи; стимулювання творчої діяльності молоді; обмін досвідом та впровадження набутих знань на практиці.

Відкрив конференцію Ігор Леськів– заступник директора з навчально-методичної роботи. Він привітав усіх учасників та гостей цього наукового заходу, побажав усім здоров’я та гарної роботи. Організатори студентської конференції ставили за мету обговорення актуальних інноваційних процесів в країні та їх вплив на ефективність діяльності підприємства, розвитку науково-технічного прогресу та підвищення інноваційної діяльності вітчизняних підприємств, яке дасть змогу перейти до створення і використання технологій більш високого рівня, а отже, прискорити економічне зростання національної економіки та інноваційних процесів загалом.

Розвиток національної економіки визначається активністю інновацій, які відбуваються в країні, та економічною ефективністю їх нововведень. Інновації є ефективним способом розвитку конкурентоспроможності підприємств.

Доповідачі в своїх роботах висвітлили досягнення в інноваційній сфері різних галузей економіки, проаналізували недоліки та запропонували шляхи покращення економічної діяльності як в регіоні, так і в економіці загалом.

Свої доповіді представили студенти з різних груп та курсів, всіх спеціальностей та напрямків навчального закладу, а саме: Вадим Серант, гр. ПВ(н)-5– «Володіння іноземною мовою, як інноваційний шлях розвитку туристичного бізнесу в Україні» (науковий керівник – Наталя Верещак); Наталія Відзівашець, гр. ПК(н)-16 – «Українське виробництво: проблеми та шляхи вирішення за допомогою ІТ» (науковий керівник – Василь Голод); Павло Гірка, гр. ПК-23 – «Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності підприємств» (науковий керівник – Світлана Івасєчко); Олена Лаба гр. ПТБ-16 – «Проблеми захисту авторського права в мережі ІНТЕРНЕТ» (науковий керівник –Лідія Марчишин); Анастасія Стефанишин, гр. ФН-14 –«Інновації на транспорті - шлях до покращення сфери обслуговування» (науковий керівник Оксана Фера); Ліліана Бобик, гр. ФН-ОЦ-15 –«Міжкультурна комунікація в контексті світового діалогу» (науковий керівник – Юлія Семенова); Надія Ілик, гр. ФН-14 – «Інноваційні процеси та їх вплив на ефективність підприємництва» (науковий керівник– Любов Підлужна); Ольга Галімурка, гр. ПВ(н)-24– «Офшорний аутсорсинг як інструмент підвищення конкурентноспроможності підприємства» (науковий керівник – Соломія Мисак); Наталія Антипова, гр. ПВ(н)-25– «Рухова активність та її вплив на продуктивність діяльності людини» (науковий керівник Андрій Соломонко); Марта Баран, гр. ОГ-14– «Стратегія інноваційної діяльності на підприємствах готельного господарства» (науковий керівник  Марія Василишин ) та інші.

Студенти продемонстрували свої здібності, мистецтво публічного виступу та високий інтелектуальний рівень.

Теми доповідей були актуальними, змістовними та супроводжувались цікавими презентаціями.

У роботі конференції брали участь адміністрація коледжу, голови циклових комісій, викладачі та студенти коледжу.

Організатори студентської конференції висловили подяку всім учасникам та їх науковим керівникам.

Всі доповідачі були нагороджені грамотами.