ІІ Міжнародна студентська інтернет-конференція — ВНЗ "Львівський кооперативний коледж економіки і права"

Студент спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» Михайло Голубка брав участь в  ІІ Міжнародній студентській інтернет-конференції «Стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів», яку проводила кафедра обліку і аудиту Національного лісотехнічного університету України.

Метою конференції було здійснення комплексного наукового розгляду  стану, перспектив та актуальних проблем обліку, контролю, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів із залученням зусиль науковців, аспірантів, студентів, встановлення контактів між вченими різних країн,  дослідницьким досвідом та обмін науковими результатами.

   На конференції розглянуто стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів. Значну увагу приділено реформуванню фінансово-економічної системи в умовах європейської інтеграції, сучасному стану та напрямкам удосконалення обліку і звітності суб’єктів господарювання, аналізу і контролю у системі управління підприємством, розвитку системи оподаткування в умовах євроінтеграції.

По закінчені наукового заходу, всі  учасники отримали Збірник тез ІІ Міжнародної студентської інтернет-конференції «Стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів».