ІІ Всеукраїнська наукова конференція — ВНЗ "Львівський кооперативний коледж економіки і права"

На базі Львівського торговельно-економічного університету відбулась ІІ Всеукраїнська наукова конференція для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів України І – ІІ рівнів акредитації, на тему: “Обліково-аналітичне забезпечення в управлінні діяльністю підприємств в умовах трансформації національної економіки”.

Метою наукового заходу було, обговорення шляхів розвитку бухгалтерського обліку, звітності, контролю та аналізу відповідно до сучасних міжнародних вимог та узагальнення пропозицій щодо їх вдосконалення, актуальних проблем національної економіки та інформаційного забезпечення системи управління фінансово-господарської діяльності суб’єктів підприємництва.

Молоді науковці мали змогу виступити на відповідних секціях. Програмою конференції було передбачено обговорення актуальної тематики за напрямами: фінансово-економічна система України: стан та перспективи розвитку; облік як інформаційне забезпечення в управлінні діяльністю підприємства: теорія та практика; оподаткування діяльності суб’єктів господарювання: проблеми та перспективи удосконалення; економічний аналіз у системі прийняття управлінських рішень: сучасний стан та перспективи розвитку; актуальні проблеми і перспективи розвитку ревізії та контролю (аудиту) в умовах економічних трансформацій.

У роботі конференції  брали участь представники від понад 20 навчальних закладівУкраїни.

Львівський кооперативний коледж економіки і права представили  студенти з спеціальностей «Фінанси, банківська справа та страхування» та «Готельно-ресторанна справа».

З доповіддями, які були представлені на англійській мові, виступили: Вікторія Борко «Документація як важливий елемент фінансової звітності» та  Марта Баран «Економічний аналіз діяльності підприємств споживчої кооперації як спеціальна функція в прийнятті управлінських рішень (науковий керівник – викладач вищої категорії, голова циклової комісії обліку та фінансово-економічної діяльності   Михайло Голубка),  Діана Мельничук «Організація бухгалтерського обліку руху товарів і готової продукції» та Надія Ілик «Бухгалтерський облік і податкова система в електронній комерції» ( науковий керівник – викладач обліково-економічних дисциплін Ольга Мельник), Михайло Голубка «Теоретичні аспекти та основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності на підприємствах споживчої кооперації» (науковий керівник – викладач вищої категорії Наталя Зубко). Тези доповідей учасників конференції опубліковані у збірнику праць.

За підсумками конференції, студентам-учасникам  було урочисто вручено сертифікати, а їх науковим керівникам Подяки. Для часників наукового заходу організатори органузували  екскурсію культурними та історичними пам’ятками м. Львова.