Інтернет-конференція «Стратегічні перспективи розвитку економічних суб’єктів в нестабільному економічному середовищі» — ВНЗ "Львівський кооперативний коледж економіки і права"

Нещодавно на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відбулась І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Стратегічні перспективи розвитку економічних суб’єктів в нестабільному економічному середовищі».

Метою конференції було обговорення актуальних проблем економічного, соціального, екологічного та інноваційного розвитку суб’єктів економічної системи.

На конференції  працювали секції за такими тематичними напрямками:
1. Стратегія та перспективи управління розвитком підприємств: досвід та сучасні реалії. 2. Складові та компоненти інноваційного розвитку національної економіки в умовах нестабільного економічного середовища. 3. Фінансова політика: проблеми і перспективи удосконалення. 4. Маркетинг і менеджмент підприємницької діяльності. 5. Інноваційний розвиток в Україні: наявний потенціал і ключові питання його реалізації. 6. Економіка природокористування та охорона навколишнього середовища: сучасні концепції. 7. Актуальні питання теорії і практики застосування інформаційних технологій та математичних методів і моделей в економіці.

Львівський кооперативний коледж економіки і права представив викладач вищої категорії, голова циклової комісії обліку та фінансово-економічної діяльності Михайло Голубка. У своїй доповіді на тему: «Сутність та поняття економічних знань» викладач зазначив, що в знаннях людини втілені уміння і пов’язана з ними діяльність. Тобто, знаннями є і результат, і процес. Очевидно, що під знаннями варто розуміти кінцеві результати пізнання людини, виражені в її уявленні, поняттях, а також її судженнях і теорії. Отже, під поняттям «знання» розглядається продукт деякої діяльності людини, який може виступати результатом і процесом водночас.

Учасники конференції з великою зацікавленістю сприйняли доповіді, відмітивши їх високий науковий рівень та конкретну практичну спрямованість. Загалом за підсумками роботи конференцій доповідачі обмінялись практичними напрацюваннями та теоретичними моделями розвитку економічних суб’єктів в нестабільному економічному середовищі. Всі доповідді опубліковані в збірнику тез наукових робіт учасників І  Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, та розміщені в електронному форматі на сайті Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського, як електронне видання.