Чотирнадцята науково-практична конференція... — ВНЗ "Львівський кооперативний коледж економіки і права"

На базі Львівського торговельно-економічного університету відбулася Чотирнадцята науково-практична конференція студентів вищих навчальних закладів Укркоопспілки на тему: «Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства». З вітальним словом до учасників конференції звернулась  член Правління Укркоопспілки, директор Департаменту кадрової політики, освіти і науки, директор НМЦ «Укоопосвіта», к.е.н. Лідія Войнаш та ректор університету, професор Петро Куцик.

Брали участь в науковому заході представники з Львівського торговельно-економічного університету, Хмельницького кооперативного коледжу Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту, Мукачівського кооперативного торговельно-економічного коледжу, Рівненського кооперативного економіко-правового коледжу, Луцького кооперативного коледжу Львівського торговельно-економічного університету, Тернопільського кооперативного торговельно- економічного коледжу, Чернігівського кооперативного коледжу, Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу та Львівського кооперативного коледжу економіки і права. Всього було подано 43 наукові доповіді студентів.

Метою наукового заходу було – обговорення актуальних інноваційних процесів в країні та їх вплив на ефективність діяльності підприємства, розвитку науково-технічного прогресу та підвищення інноваційної діяльності вітчизняних підприємств, яке дасть змогу перейти до створення і використання технологій більш високого рівня, а отже, прискорити економічне зростання національної економіки та інноваційних процесів загалом, питань правового забезпечення та економічного розвитку національної економіки в умовах сучасних геополітичних й інформаційних трансформацій суспільства.

Головним завданнями є поширення економічних знань, професійний розвиток та становлення особистості фахівця, вдосконалення інноваційної діяльності підприємств, зокрема споживчої кооперації України, в умовах інноваційних процесів.

Наукова тематика робіт учасників конференції була різноманітною та актуальною. Львівський кооперативний коледж економіки і права представили з доповідями студенти: Вадим Серант, група ПВ(н)-15 – «Володіння іноземною мовою, як інноваційний шлях розвитку туристичного бізнесу в Україні» (науковий керівник – Наталя Верещак); Анастасія Стефанишин, група ФН-14 – «Особливості інноваційної діяльності в регіоні та її вплив на покращення сфери обслуговування (на прикладі Львівської області)» (науковий керівник –  Михайло Голубка); Ольга Галімурка, група ПВ(н)-24 – «Офшорний аутсорсинг як інструмент підвищення конкурентноспроможності підприємства» (науковий керівник – Соломія Мисак); Леськів Андріана, група КТ-14 – «Проблеми захисту авторського права в мережі ІНТЕРНЕТ» (науковий керівник – Лідія Марчишин).

При підведенні підсумків конференції Лідія Войнаш відзначила глибокий науковий та аналітичний зміст наукових досліджень і практичне значення робіт для підприємств споживчої кооперації та економіки країни загалом, а ректор університету, професор Петро Куцик наголосив, що наукові здобутки, є важливим чинником у навчальному процесі й формуванні їх як сучасного висококваліфікованого фахівця.

По закінчені конференції, організатори побажали студентам та їхнім керівникам плідної праці і наукових досягнень, а учасники конференції були нагороджені дипломами НМЦ "Укоопосвіта" та сертифікатами Львівського торговельно-економічного університету, а гостям оргкомітетом організовано екскурсію історичними та культурними пам’ятками міста Лева.