Щорічна викладацька конференція... — ВНЗ "Львівський кооперативний коледж економіки і права"

Науково-пошукова  робота в коледжі є основною передумовою організації сучасного освітянського процесу.

30.05.2017 відбулась підсумкова щорічна викладацька науково-практична конференція на тему: «З досвіду організації навчально-виховного процесу».

Метою проведення науково-практичної конференції є розгляд проблем та перспектив розвитку організації навчально-виховного процесу в коледжі, обміну досвідом наукової та освітянської діяльності, підвищення рівня фахової підготовки науково-педагогічних кадрів, залучення викладачів до науково - дослідницької діяльності.

Ігор Леськів - заступник директора  з навчально-методичної роботи, відкрив конференцію та зазначив у своїй промові, що такі заходи приносять величезну користь для молодих науковців, які мають можливість поділитися думками та почути відгуки однодумців.

Цікаве обговорення викликали доповіді, представлені викладачами вишу, а саме: «Особливості соціально-психологічної роботи зі студентською групою» - Наталія Загорбенська, « Практика використання сучасних технологій навчання на заняттях із зарубіжної літератури» - ЮліяСеменова, « Проблеми організації навчально-виховного процесу за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» - Михайло Голубка, «Сучасні аспекти виховання студенської молоді» - Ольга Туркало, «Ефективність застосування інтерактивних методів навчання при викладанні фахових дисциплін» - Лідія Марчишин, «Робота в групах на заняттях з англійської мови» - Оксана Лин, «Формування сучасного професійного світогляду викладача математики» - Олена Маньків, «Проблеми самоосвіти студентів» - Віра Варгас.

 

Тематика виступів на науково-практичній конференції охопила найбільш важливі аспекти педагогічної і наукової діяльності викладача вищої школи.

Підсумовуючи результати підсумкової науковово-практичної конференції, варто наголосити, що такі наукові заходи вже стали традиційними у виші та свідчать про активну дослідницьку діяльність викладачів, а представлені матеріали конференції ґрунтовно підтвердили результати наукової діяльності педагогів та продемонстрували науковий потенціал коледжу на наступний рік.

Організатори побажали участникам конференції натхнення та плідної наукової праці, нових знань і здобутків на освітянській ниві.