Засідання методичного об’єднання викладачів економічних дисциплін ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації Львівської області — ВНЗ "Львівський кооперативний коледж економіки і права"

На базі ВСП Технологічний коледж НУ «Львівська політехніка» відбулось засідання методичного об’єднання викладачів економічних дисциплін ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації Львівської області.

Директор коледжу, к.т.н., доцент Іван Костюк, привітав учасників методоб’єднання в стінах навчального закладу, охарактеризував діяльність коледжу, поділився досвідом, здобутками вишу, відповів на питання учасників засідання та побажав плідної праці.

Голова методичного об’єднання економічних дисциплін Олександра Кондратович ознайомила присутніх із завданням методоб’єднання  та окреслила перспективи роботи  на наступний навчальний рік, з урахуванням змін, що відбуваються в освітній галузі, наголосила на важливості проведення  таких засідань, які об’єднують для професійного спілкування викладачів економічних дисциплін.

Методист Ради директорів ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації Львівської області Ірина Тарасюк розповіла присутнім про курси підвищення кваліфікації, атестацію викладачів, здобутки, недоліки і перспективи.

Під час засідання були заслухані доповіді : «Впровадження інноваційних форм навчання з економічних дисциплін» – Людмила Пилипенко (Львівський поліграфічний коледж УАД), Ірина Кулініч (Львівський коледж будівництва, архітектури та дизайну), Юлія Баран (Львівський автомобільно-дорожній коледж НУ «Львівська політехніка»). А також,  «Обмін досвідом роботи з організації самостійної роботи студентів економічних дисциплін»  – Людмила Дутко (Самбірський технікум економіки та інформатики), Уляна Нурхіметова (Львівський коледж транспортної інфраструктури ДНУЗТ ім.акад.В.Лазаряна) та інші, які поділилися досвідом роботи з колегами, підготували презентації та інші демонстраційні матеріали.

Викладачі активно обговорювали питання якості та результативності дистанційного навчання, ознайомились з методичним забезпечення дисциплін економічного циклу, виконання курсових робіт з економічних дисциплін, зупинилися на  проблемах професійної підготовки студентів у сучасних умовах. Особливу увагу членів методичного об’єднання було зосереджено на посиленні практичної спрямованості навчання та впровадженні сучасних інформаційних технологій у навчальний процес. Також учасники обговорили порядок організації та проведення у навчальному році конкурсу методичних розробок серед викладачів та фахових конкурсів серед студентів. Запропонували та обговорили тематику проведення Обласної науково-практичної конференції з економічних дисциплін на 2017/2018 навчальний рік.