«Інформаційні ресурси, інтелектуальна власність, комунікації в освітньо-науковій та інноваційній сферах: філософсько-правові і прикладні аспекти: проблеми та перспективи» — ВНЗ "Львівський кооперативний коледж економіки і права"

 

У коледжі відбулася студентська науково-практична конференція на тему: «Інформаційні ресурси, інтелектуальна власність, комунікації в освітньо-науковій та інноваційній сферах: філософсько-правові і прикладні аспекти: проблеми та перспективи», організована та проведена викладачами циклової комісії «Інформатики та розробки програмного забезпечення».

 

Метою проведення наукового заходу стало обговорення і узагальнення науково-пошукової роботи, об’єднання зусиль молодих фахівців у галузі інформаційних технологій для ефективного вміння орієнтуватися у складній комп’ютерній мережі.

На сучасному етапі формування інноваційної моделі розвитку економіки України головним рушієм економічного зростання стає інтелектуальний потенціал як стратегічний ресурс і економічна міць держави.

Економічну стабільність високорозвиненим країнам забезпечує запровадження науково-технологічних розробок і високих технологій проривного характеру. Це об’єктивно висуває перед Україною завдання посилити науково-освітню й інноваційну конкурентоспроможність, ефективніше використовувати інтелектуальний потенціал як передумову економічної безпеки держави.

 

Молоді науковці яскраво й успішно презентували результати своїх наукових досліджень. Доповіді учасників конференції були цікаві та змістовні. Серед виступів найбільше запам’ятались доповіді: «Законодавство провідних країн світу в сфері захисту інформації», Людмила Колесніченко, група ПВ-26, «Блог як об’єкт авторського права» Марян Жезло, група ПК-16, «Піратство в сфері інтелектуальної власності в Україні та світі» Роман Подолець,  група  ПК-15, «Захист Інтернет ­сайтів як об’єктів авторського права» Олег Журавель, група ПК-16, «Кіберзлочинність як загроза міжнародній безпеці» Відзівашець Наталя, група ПК-16, «Афери у мережі Інтернет» Вікторія Надурак, ПВ-26, «Інтелектуальна властивість в Україні: досвід, законодавство, проблеми, перспективи» Діана Момотюк, група ПВ-26 та інші. Науковими керівниками були Віра Варгас  та Оксана  Кaшуба.

Всі учасники конференції були нагороджені грамотами за активну участь в науковому заході.