VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція серед студентів, аспірантів та молодих вчених. — ВНЗ "Львівський кооперативний коледж економіки і права"

У Львівському торговельно-економічному університеті була проведена VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція серед  студентів, аспірантів та молодих вчених на тему: «Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України» До організації долучились Інститут економіки та фінансів ЛТЕУ, Інститут модернізації змісту освіти, Регіональна філія Національного інституту стратегічних досліджень у
м. Львові, а також кафедра фінансів, кредиту та страхування ЛТЕУ.

Метою конференції було обговорення соціально-економічних наслідків і проблем фінансової системи України та розробка рекомендацій щодо реалізації стратегії її реформування з урахуванням глобалізаційних, національних та регіональних особливостей розвитку.

Молоді учені, з усієї України, обговорювали питання сучасного стану та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України, обмінювались досвідом. VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція відбувалася у 9-ти секціях  та працювала за такими тематичними напрямами:  Економіка України в період фінансово-економічної нестабільності: пріоритети модернізації та подальшого поступу, Грошово-кредитна та валютна політика України: проблеми і перспективи удосконалення, Бюджетно-податкова політика та реформування фінансової системи,напрями зміцнення економічної безпеки держави,механізми стабілізації і розвитку банківської системи,напрями і засоби покращення інвестиційної привабливості національного господарства, Актуальні проблеми страхового ринку в Україні, Мікрорівневі аспекти модернізації фінансово-економічного стану, Осучаснення інструментів обліку, аналізу та аудиту.

Львівський кооперативний коледж економіки і права представили студенти спеціальностей «Фінанси, банківська справа та страхування», «Оціночна діяльність», та наукові керівники, викладачі циклової комісії обліку та фінансово-економічної діяльності: Михайло Голубка, Надія Ділай, Ольга Мельник, Михайло Голубка, Бобик Ліана.

На завершення конференції організатори висловили подяку всім учасникам та їхнім науковим керівникам, а Тамара Герасименко, директор Інституту економіки та фінансів ЛТЕУ, вручила учасникам конференції дипломи.