Запровадження дуальної освіти на практиці. — ВНЗ "Львівський кооперативний коледж економіки і права"

Вища освіта в Україні стає автономною. А це означає, що навчальні заклади тепер повинні думати, де знайти кошти на свій розвиток, і як оновити матеріально-технічну базу так, щоб абітурієнт захотів вступити саме до них.Дуальна форма навчання - це поєднання роботи і навчання, коли молодого спеціаліста навчальний заклад готує разом з підприємством. Компанія визначає потрібні їй спеціальності й замовляє вишу.

З метою створення умов для якісної підготовки конкурентоспроможних фахівців, здатних задовольнити вимоги загальнодержавного та регіонального ринків праці, забезпечення гнучкості та мобільності організації навчально-виробничого процесу, оновлення змісту освіти шляхом упровадження у професійну підготовку елементів дуальної форми навчання, під час навчальної практики з обладнання підприємств торгівлі, викладач циклової комісії підприємництва та біржової діяльності Марія Ільків, Львівського кооперативного коледжу економіки і права, з студентами спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», нещодавно провела практичне заняття на підприємстві роздрібної торгівлі, разом з відповідними працівниками даної організації, а саме у магазині «Рукавичка».

Студенти за дуальною системою набувають міцні знання й стійкі професійні прийоми та навички роботи, самостійність і безболісну адаптацію до дорослого життя, у них з’являється впевненість у завтрашньому дні. Головною метою проведення практичного заняття на підприємстві роздрібної торгівлі, було поєднання - теорії з практикою, отримати необхідні навики в роботі на електронних вагах різних типів, реєстраторах розрахункових операцій, ознайомитися з різними видами торговельного холодильного обладнання. Адже, як перед навчальним закладом  так і підприємством ставиться одне спільне завдання – рівень професійної компетенції і підготовки кваліфікованих робітників не повинен поступатися рівню працівників даного підприємства, окрім того, професійна орієнтація повинна бути направлена на особливості даного виробництва.
Директор магазину «Рукавичка» Христина Ярцева, ознайомила студентів з роботою магазину, кожного відділу та особливостями планування торгівельного залу, розповіла студентам про історію створення та розвиток підприємства, діяльність його на сучасному етапі й подальші перспективи, кар'єрні можливості компанії, реальними умовами роботи тощо.

Студенти згідно навчального плану, мали змогу ознайомитись з товарним профілем Гіпермаркету, контингентом споживачів, плануванням торговельних приміщень, організаційною структурою та особливостями роботи тощо. Особливу увагу було приділено ознайомленню з сучасними видами немеханічного обладнання, засобів вимірювальної техніки, холодильного обладнання, реєстраторами розрахункових операцій, піднімально-транспортного обладнанням, особливостями експлуатації окремих видів обладнання. Студенти з цікавістю відпрацьовували навички зважування на сучасних електронних вагах, цікавилися роботою відділу сканування товарів та розрахунків з споживачами з використання комп'ютерно-касової системи.

Практичні вправи, які студенти виконували на виробництві сприяють засвоєнню теоретичного матеріалу, вироблення у майбутніх спеціалістів ініціативності, впевненості, самостійності, компетентності у прийнятті рішень, розумінню та практичному застосуванню в майбутній фаховій діяльності.

Подібні заходи сприяють формуванню у студентів більш чіткого розуміння про майбутню професію, що, в свою чергу, надає їм можливість краще зорієнтуватися при виборі напряму трудової діяльності та плануванні професійної кар`єри.