Вітаємо із отриманням робітничої професії. — ВНЗ "Львівський кооперативний коледж економіки і права"

У сьогочасному комп’ютеризованому світі суспільство хоче бачити кваліфікованих робітників, що є конкурентноспроможними на ринку праці, креативні, здатні до самореалізації та швидкого реагування, можуть брати активну участь у соціально-економічних і культурних процесах регіону та країни загалом. Використання персональних комп'ютерів охоплює практично усі види діяльності людини, а тому потреба у кваліфікованих робітниках постійно зростає, адже неможливо сьогодні уявити існування людини без сучасних комп’ютерних технологій. Фахівці цієї професії завжди без проблем знаходять своє місце в сучасному світі, у будь-якій установі чи фірмі, яка гостро потребує обґрунтованих і чітко організованих дій, спрямованих на забезпечення ефективності, надійності, стабільності і розвитку виробництва, покращення умов життя та добробуту населення. Можливості розширення сфери використання комп'ютерної техніки ведуть до покращання умов та оплати праці, при цьому вирішуються проблеми з безробіттям та працевлаштуванням студентів.

Нещодано студенти коледжу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» коледжу економіки і права проходили навчальну практику з Інформатики техніки комп’ютерної техніки .

Під час навчання студенти мали можливість навчитись  швидко набирати, редагувати та форматувати різноманітні тексти в Microsoft Word, працювати з таблицями і малюнками. Також вони вивчились працювати в редакторі електронних таблиць Microsoft Excel та опрацьовувати табличні дані. База даних Microsoft Access - одна із навичок, яку освоїли оператори комп’ютерного набору.   Оволодівши робітничою професією, спеціалісти знають програми, інші нормативні й методичні матеріали щодо техніки. Вони віртуозно та методично вірно виконують операції у комп'ютерних системах,професійно застосовують вимоги до оформлення документів, навчились працювати в текстовому редакторі   та   редагують тексти, оперують з файлами, виконують усі операції технологічного процесу.

Навчання закінчилось проведенням кваліфікаційного іспиту. Студенти, успішно склали іспит , виконали кваліфікаційну роботу та отримали свідоцтва встановленого зразка про присвоєння робітничої професії "Оператор комп'ютерного набору".