«Фінансовий аналіз результатів діяльності господарюючих суб’єктів в умовах нестабільності» — ВНЗ "Львівський кооперативний коледж економіки і права"

В коледжі відбулася науково-практична конференція за підсумками проходження виробничої технологічної практики студентами спеціальності «Фінанси і кредит» та «Оціночна діяльність» на якій студенти ділилися враженнями та досвідом, який вони отримали на практиці.

Упродовж чотирьох тижнів майбутні фінансисти та оцінювачі здобували важливі практичні навички й підвищували свої професійні компетенції під керівництвом досвідчених практиків.

Метою конференції було підведення підсумків виробничої практики та демонстрація набутих професійних вмінь та навиків із спеціальності «Фінанси і кредит» та «Оціночна діяльність». Студенти представили результати практичного навчання, в яких висвітлювались особливості та умови проходження практики на відповідних базах практики, продемонстрували знання, вмінням проводити аналіз фінансової звітності підприємств та оцінювати грошовий оборот господарюючих суб’єктів. Також обговорювались можливості подальшого працевлаштування на тих місцях, де проходили практику.

Доповіді студентів відзначилися змістовністю, новизною, використанням сучасних технічних засобів і викликали зацікавлення серед присутніх.

За результатами науково-практичної конференції та підсумками проходження виробничої практики на спеціальності «Фінанси та кредит» готується до друку збірник тез доповідей.