Завершилась виробнича практика у програмістів — ВНЗ "Львівський кооперативний коледж економіки і права"

22 березня 2018 року відбувся захист звітів з виробничої практики студентів групи ПК-14 спеціальності «Розробка програмного забезпечення». Керівниками практики від коледжу була викладачі циклової комісії інформатики та розробки програмного забезпечення - Віра Варгас, Оксана Кашуба, Михайло Скубій. За результатами практик студенти надали звіти та виступили із презентаціями, які отримали схвальну оцінку керівників практик.

Протягом виробничої практики студенти-практиканти вивчали специфіку виробничого процесу на конкретному підприємстві, структуру інформаційних систем підприємства, задачі, які розв’язуються в цих системах, самостійно здійснювали різні види виробничих завдань, знайомилися з роботою інформаційних підрозділів підприємств, приймали участь у практичній діяльності підрозділів.

По закінченню практики студент захищає результати проходження практики у виді представленого звіту, до якого додаються схеми, креслення, ескізи, форми облікової і звітної документації, що використовуються на підприємстві, звіт про виконання індивідуального завдання.

З метою набуття студентами під час виробничої практики умінь і навичок самостійного розв'язання виробничих, організаційних, та наукових проблем керівником практики включено в програму практики індивідуальні завдання виробничого характеру, а саме: вивчити і описати конкретну сучасну інформаційну технологію; вивчити і описати сучасну організацію розробки і впровадження інформаційних систем; провести самостійно розробку окремої задачі, модуля інформаційної системи, яка розробляється та підтримується на підприємстві; підібрати відповідну літературу до роботи; визначити тему доповіді на захист з практики та підготувати цю доповідь.

Наставники наголошують на актуальності та важливості такої роботи для студентів. На підприємствах молодь працює під безпосереднім керівництвом закріплених за ними досвідчених фахівців-практиків, від яких набираються виробничого досвіду і формують навички самостійної роботи, окрім того, здебільшого саме під час виробничих практик студенти часто отримують можливість влаштуватися на своє перше робоче місце.

Виконання індивідуальних завдань активізує діяльність студентів, розширює їх світогляд, підвищує ініціативу і робить проходження виробничої практики конкретним і цілеспрямованим. Матеріали індивідуальних завдань стануть надбанням циклової комісії коледжу, їх можуть використати викладачі як наочність на заняттях з дисциплін спеціальності.

Доповіді студентів відзначилися змістовністю, новизною, використанням сучасних технічних засобів і викликали зацікавлення серед присутніх.

Привітала студентів із успішним закінченням практики завідувач товарознавчо-правознавчого відділення та розробки програмного забезпечення Ліліана Криськув.

Адміністрації коледжу та викладачі циклової комісії висловлюють вдячність  керівникам практик за створення належних умов і кваліфіковану допомогу студентам під час проходження виробничої практики на їх базах.