Захист звітів з виробничої практики cтудентів третього курсу економічного відділення — ВНЗ "Львівський кооперативний коледж економіки і права"

Нещодавно відбувся захист звітів з виробничої практики cтудентів третього курсу економічного відділення, спеціальностей «Фінанси і кредит» та «Оціночна діяльність», під керівництвом викладачів циклової комісії обліку та фінансово-економічної діяльності - Михайла Голубки та Ольги Мельник.

Базами практики були провідні підприємства та організації міста та області. Метою проведення виробничої практики за спеціальністю «Фінанси та кредит» є узагальнення знань студентів за фахом.

Під час практики студенти мали можливість вивчити організаційно-економічну діяльність, опрацьовувати фінансову звітність, працювати дублерами на робочих місцях відповідно штатного розпису, виконувати доручення фахівців, закріпити теоретичні знання, здобуті при вивченні навчальних дисциплін в коледжі, вивчити техніко-економічні умови діяльності підприємства, установи, організації, їх фінансового стану та ознайомитися з організацією фінансової роботи, набути навичок практичного застосування теоретичних знань для розв’язання завдань з управління фінансами; навчитися аналізувати та прогнозувати фінансові результати, планувати заходи та приймати управлінські рішення щодо поліпшення фінансового стану, ознайомитися із структурою підприємства чи установи, проаналізувати установчі документи та ознайомитися з положеннями про відділи, посадовими інструкціями, взаємовідносинами між структурними підрозділами, технологією управління фінансовими ресурсами на базі практики, взяти участь у виконанні конкретної фінансової роботи, що здійснюється економічними службами бази практики; підготувати пропозиції щодо покращення організації управління фінансами підприємства чи установи і т.д.

Усі студенти отримали позитивні відгуки від керівників, залишилися задоволеними результатами проходження виробничої практики. Так, Павло Жук зазначає: «Я проходив практику ПАТ «Укргазбанк» де ознайомився з законодавчими та інструктивними документами, що стосуються діяльності фінансової установи та сучасними методами і формами організації операцій в банках. Використовував набуті теоретичні знання в коледжі в практичній діяльності, здійснював операції на окремих ділянках роботи банку, застосовувати сучасні інформаційні технології в банківській діяльності, складав управлінську, податкову та фінансову звітність та здійснював обслуговування підприємств, організацій – клієнтів банку тощо. «Під час практики у мене не виникло жодних проблем, – зазначив він. – Після цього моє рішення працювати за обраною професією стало ще більш твердим. Під час практики я побачив на власні очі те, про що чув на заняттях, під час студіювання деяких тем. Саме цей досвід викликав бажання вдосконалювати знання, здобуті у коледжі».

Ліліана Бобик, зазначає: «Я також проходила практику у банку, де навчилася відкривати кредитні рахунки для юридичних і фізичних осіб та здобула практичні вміння і навички роботи з бухгалтерськими документами. Тож мені подобається застосовувати здобуті знання на практиці. Я б не сказала, що мені було важко під час практики: варто було лише точно виконувати всі поради керівника практики від банківської установи, а теоретична база, здобута у коледжі, цілком достатня».

Оксані Шмагалі сподобалася робота персоналу банку та їх клієнти. Була приємно здивованою від працівників банку, які з розумінням ставляться до практикантів та створюють всі необхідні умови для успішного проходження практики. У банку були усі умови для ефективного виконання поставлених завдань і здобуття досвіду роботи, що є неабияк важливим.

Павло Шарко  прокоментував: «При прибутті на практику керівник та головний бухгалтер підприємства поставились до мене з розумінням та відповідальністю. Під час проходження практики мені було відведено робоче місце та наданий доступ до бухгалтерської інформації. Підприємство у своїй діяльності використовує спеціальну бухгалтерську програму, яка розроблена відповідно до специфіки діяльності даного підприємства. Ознайомившись із обліковою інформацією і розглянувши специфіку облікового процесу, мені було надано необхідні матеріали для складання звіту про виробничу практику».

Соломія Крилошанська засвоїла навики аналізування річних звітів діяльності банку та ознайомилася з роботою служби інкасації з практикою організації та проведення економічного аналізу й оцінки фінансового стану.

Світлана Гнатишин зазначила: «Під час проходження практики на підприємстві мені сподобався колектив, з яким довелось співпрацювати. Дружні, доброзичливі відношення працівників підприємства націлило мене до активної роботи виконання поставлених завдань. Керівник створив мені необхідні умови для проходження практики. Члени колективу неодноразово надавали мені необхідні консультації та роз’яснення стосовно окремих питань, передбачених планом, сприяли набуттю практичних навичок по оформленню фінансових документів та виконанню професійних обов’язків».

Ксенія Шоломіцька, «Фахівці даного підприємства кваліфіковані, вони відповідали на усі поставлені мною запитання, допомагали у виконанні індивідуальної роботи. Ознайомили мене з їхніми статутними документами, системою управління на підприємстві, положеннями й інструкціями функціональних служб і окремих посадових осіб, положеннями про оплату та стимулювання праці та ін. внутрішніми нормативними документами підприємства. За весь час перебування на практиці все було ясно, а також було приємно спілкуватись з працівниками!»

Марія Грималяк, Олена Шиян розповіли, що проходила практику на підприємстві: «Під час проходження практики ми зрозуміли як працює бухгалтерія цього підприємства, як ведеться перелік документів та особливостями складання звітності про випуск продукції, про оплату праці, про використання основних засобів, про затрати на виробництво продукції, балансу підприємства, звіту про рух грошових коштів, про фінансові результати, про власний капітал та інших форм статистичної та фінансової звітності підприємства.Колектив дав нам інформацію, яка була потрібна і корисна для нашої майбутньої професії».

Як зазначив, ‎Тарас Шмигельський, заступник директора ПАТ «Укргазбанк»‎ та колишній випускник спеціальності із яким вже не перший рік плідно співпрацює коледж «…забезпечення студентів коледжу знаннями, вміннями і навиками, а також про можливе подальше їх працевлаштування на місці виробничого навчання є актуальне, аджедуальна освіта – це дуже хороша можливість студентам інтегруватися в систему фінансової установи, вивчати всі процеси, а також спробувати власні сили як фахівця. На сьогодні дуже важливо знайти своє місце в суспільстві, яке в подальшому буде приносити моральне і матеріальне задоволення. Дуальна освіта – це  поєднання роботи і навчання, коли молодого фахівця, навчальний заклад готує разом з підприємством. Основним аргументом такого впровадження має бути бажання студента вчитися і працювати. В теперішній час, в період масової хвилі міграції і пошуку кращої долі за кордоном, дуже важливо забезпечити молоде покоління робочими місцями в Україні, а ПАТ «Укргазбанк» цьому намагається сприяти…»

«…виробнича практика є завершальним етапом підготовки фахівця з фінансів та кредиту та оціночної діяльності у Львівському кооперативному коледжі економіки і права і проводиться з метою оволодіння випускником первинним професійним досвідом, перевірки професійної готовності майбутнього фахівця до самостійної трудової діяльності. Сподіваємось, що знання та навички, отримані студентами під час проходження виробничої практики, стануть у майбутньому надійним підґрунтям для професійного зростання.

Адміністрація коледжу, викладачі-керівники циклової комісії обліку та фінансово-економічної діяльності, студенти спеціальностей «Фінанси і кредит» та «Оціночна діяльність» висловлюють щиру подяку керівникам від баз практики, які допомагали зібрати необхідний матеріал для виконання загальної програми практики, написанні звіту, індивідуального завдання за наданні практичні знання та допомозі підготовки майбутніх фахівців