III Міжнародна студентська інтернет-конференція "Стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів" — ВНЗ "Львівський кооперативний коледж економіки і права"

Нещодавно кафедрою обліку і аудиту Національного лісотехнічного університету України спільно з Uniwersytetom Jana Kochanowskiego w Kielcach Politechnika Łódzka, була організована та проведена  ІІІ Міжнародна студентська інтернет-конференція «Стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів».

Метою конференції було здійснення комплексного наукового розгляду стану, перспектив та актуальних проблем обліку, контролю, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів із залученням зусиль науковців, аспірантів, студентів, установлення контактів між ученими різних країн, дослідницьким досвідом та обмін науковими результатами.

Уконференції бралиучасть представники: Національного лісотехнічного університету України, UniwersytetuJanaKochanowskiegowKielcachPolitechnika Łódzka, WyższaSzkołaEkonomii, PrawaiNaukMedycznychim. prof. EdwardaLipińskiegowKielcach, Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган - Барановського, Дніпровського національного університету ім. О. Гончара, Київського національного торговельно-економічного університету, Львівського національного університету імені Івана Франка, Львівського державного університету внутрішніх справ, Львівського торговельно-економічного університету, Львівського інституту економіки і туризму, Львівського національного аграрного університету, Національного університету «Львівська політехніка», Національного університету харчових технологій (Львівська філія), Української академії друкарства, Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет Банківської справи», Львівського державного коледжу харчової та переробної промисловості, Національного університету харчових технологій, Національної академії управління та інші.

ВНЗ «Львівський кооперативний коледж економіки і права» представив студент спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» Михайло Голубка, з доповіддю на тему: «Nowoczesny stani

kierunki kształceniaspecja listówz "Rachunkowości i opodatkowania "wuczelniIpoziomuakredytacjijako zasadnicza podstawa formacji specjalistycznej wiedzy», науковий керівник, к.е.н., голова циклової комісії обліку та фінансово-економічної діяльності Львівського кооперативного коледжу економіки і права, доцент кафедри маркетингу, економіки, управління та адміністрування Національної академії управління, Михайло Голубка

На конференції розглянуто  стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів. Значну увагу приділено реформуванню фінансово-економічної системи в умовах європейської інтеграції; сучасному стану та напрямкам удосконалення обліку і звітності суб’єктів господарювання; аналізу і контролю у системі управління підприємством; розвитку системи оподаткування в умовах євроінтеграції; інформаційним технологіям в обліку, аналізі і аудиті.

Робота конференції знайшла широку зацікавленість серед вчених, фахівців бухгалтерського обліку, аудиту, контролю, оподаткування та студентської молоді.

По закінчені наукового заходу, всі учасники отримали Збірник тез ІІІ Міжнародної студентської інтернет-конференції «Стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів»