ІІІ всеукраїнська наукова конференція для студентів економічних спеціальностей на тему: «Обліково-аналітичне забезпечення в управлінні діяльністю підприємств в умовах трансформації національної економіки» — ВНЗ "Львівський кооперативний коледж економіки і права"

Нещодавно у Львівському торговельно-економічному університеті відбулася ІІІ всеукраїнська наукова конференція для студентів економічних спеціальностей закладів вищої освіти України І – ІІ рівнів акредитації на тему: «Обліково-аналітичне забезпечення в управлінні діяльністю підприємств в умовах трансформації національної економіки».

Робота конференції проводилася за такими тематичними напрямами: перспективи та механізми забезпечення розвитку економіки України; фінансово-економічна система України: стан та перспективи розвитку; облік як інформаційне забезпечення в управлінні діяльністю підприємства: теорія та практика; оподаткування діяльності суб’єктів господарювання: проблеми та перспективи удосконалення; економічний аналіз у системі прийняття управлінських рішень: сучасний стан та перспективи розвитку; актуальні проблеми і перспективи розвитку ревізії та контролю (аудиту) в умовах економічних трансформацій; звітність як джерело інформаційного забезпечення системи управління підприємства.

Мета конференції – залучення студентів до науково-практичної діяльності.

У роботі наукового заході взяли участь представники від закладів вищої освіти І – ІІ рівнів акредитації.

ВНЗ «Львівський кооперативний коледж економіки і права» був представлений доповіддю на тему: «Професійна підготовка фахівців з «Обліку та оподаткування» у навчальному закладі І рівня акредитації як першооснова формування нового покоління господарників» (науковий керівник – к.е.н., голова циклової комісії обліку та фінансово-економічної діяльності коледжу).

За результатами конференції тези учасників видано у Збірнику матеріалів конференції.