П'ятнадцята науково-практична конференція «Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства» — ВНЗ "Львівський кооперативний коледж економіки і права"

На базі Львівського торговельно-економічного університету відбулася П’ятнадцята науково-практична конференція студентів закладів вищої освіти Укркоопспілки на тему: «Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства». Організатор наукового заходу – Навчально-методичний центр Укоопспілки "Укоопосвіта" Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств.

З вітальним словом до учасників конференції звернулась член Правління Укркоопспілки, директор Департаменту кадрової політики, освіти і науки, директор НМЦ «Укоопосвіта», канд.екон. наук Лідія Войнаш, яка привітала учасників та закликала до наукового диспуту з метою формування системного підходу щодо удосконалення діяльності підприємств, шляхом реалізації інноваційних процесів.

Метою наукового заходу було – обговорення актуальних інноваційних процесів в країні та їх вплив на ефективність діяльності підприємства.

У науковому заході брали участь представники з Львова, Хмельницького, Мукачево, Рівне, Луцька, Тернополя, Чернігова, Чернівців.

Наш навчальний заклад коледж представили з доповідями студенти: Наталія Відзівашець, «Криптовалюта біткоін» (науковий керівник  Оксана Кашуба); Ліана Бобик «Інноваційні процеси в регіоні та їх вплив на покращення сфери обслуговування населення» (науковий керівник к.е.н.,Михайло Голубка); Наталія Антипова, «Вплив електронних сигарет на стан дихальної системи» (науковий керівник Андрій Соломонко); Юлія Івашків, «Коворкінг як інноваційна платформа для бізнесу» (науковий керівник Соломія Мисак).

Наукова тематика робіт учасників конференції була різноманітною та актуальною. Студенти у своїх працях досліджували проблемні аспекти модернізації національної економіки та шляхи її розвитку, висвітлили досягнення в інноваційній сфері різних галузей економіки, проаналізували недоліки та запропонували шляхи покращення економічної діяльності як в регіоні, так і в економіці загалом так і споживчій кооперації зокрема.

При підведенні підсумків конференції Лідія Войнаш відзначила глибокий науковий та аналітичний зміст наукових досліджень і практичне значення робіт для підприємств споживчої кооперації та економіки країни загалом, а ректор університету Петро Куцик наголосив, що наукові здобутки, є важливим чинником у навчальному процесі і формуванні сучасного висококваліфікованого фахівця.

Учасники конференції були нагороджені дипломами Укркопспілки та сертифікатами Львівського торговельно-економічного університету.