Викладацька науково-практична конференція: "З досвіду організації навчально-виховного процесу" — ВНЗ "Львівський кооперативний коледж економіки і права"

07 червня 2018 року у Львівському кооперативному коледжі економіки і права відбулась підсумкова щорічна викладацька науково-практична конференція на тему: «З досвіду організації навчально-виховного процесу».

Мета конференції: розгляд проблем та перспектив розвитку організації навчально-виховного процесу в коледжі, обмін досвідом наукової та освітянської діяльності, підвищення рівня фахової підготовки науково-педагогічних кадрів, залучення молодих викладачів до науково-дослідницької діяльності.

З вітальним словом до учасників заходу звернулися заступник директора з навчально-методичної роботи Ігор Леськів та завідувач наукового відділу, Людмила Бачинська. У своїх промовах вони зазначили, що конференція дає змогу виступити із власними дослідження, почерпнути нові знання у своїх колег, поділитися думками. Тематика виступів на науково-практичній конференції охопила найбільш важливі аспекти педагогічної і наукової діяльності викладача вищої школи.

Жваві дискусії викликали доповіді, представлені викладачами вишу, а саме:

«Дослідницькі навчальні задачі як засіб розвитку критичного мислення студентів» - Віра Варгас, голова циклової комісії інформатики та розробки програмного забезпечення; «Професійно-педагогічне спілкування як запорука успіху педагогічної діяльності викладача» - Руслана Юзьків, голова циклової комісії правознавчих дисциплін; «Формування у сучасної молоді інтелектуально-духовного сприйняття світу через призму навчально-виховного процесу» - Михайло Голубка М.М., к.е.н., голова циклової комісії обліку та фінансово-економічної діяльності.

Підсумовуючи результати підсумкової науково-практичної конференції, варто наголосити, що такі наукові заходи вже стали традиційними у виші та свідчать про активну дослідницьку діяльність викладачів, а представлені матеріали конференції ґрунтовно підтвердили результати наукової діяльності педагогів та продемонстрували значний науковий потенціал коледжу.