Практичне заняття з дисципліни "Діловодство" — ВНЗ "Львівський кооперативний коледж економіки і права"

Викладач коледжу, Оксана Козак, організувала навчальну екскурсію та провела практичне заняття з елементами дуальної освіти для студентів групи ПВ(н)-15 у Відділі забезпечення зберігання документів, другого обласного державного архіву Львівської області з дисципліни «Діловодство».

Метою екскурсії було закріплення теоретичних та отримання практичних знань з даної дисципліни та створення умов до наближення змісту навчальних предметів з реаліями життя, посилюють практичну спрямованість навчального процесу.

Заступник начальника відділу забезпечення зберігання документів Державного архіву Львівської області Олег Білогруд, супроводжував екскурсантів приміщеннями архіву, розповів про історію створення архіву та основні напрямки його діяльності, основних структурних підрозділів архіву, архівосховищем та роботою мікрофільмуючого обладнання для створення страхового фонду документації. Під час екскурсії в архівному сховищі студенти познайомились з старими й рідкісними виданнями. Які стосувались, якюриспруденції, діловодства міста Львова, так і розвитку кооперації загалом.

Екскурсія виявилася пізнавальною, цікавою та корисною, пробудила в студентів надзвичайний запал та інтерес, дала знання, що знадобляться їм у майбутній професійній діяльності та буде першим кроком в ознайомленні з фондами архіву та опрацювання першоджерел для своїх науково-дослідницьких робіт.