Підсумки роботи педагогічного колективу за 2017-2018 н.р. — ВНЗ "Львівський кооперативний коледж економіки і права"

У коледжі відбулася завершальна у цьому навчальному році педагогічна рада,яка є дорадчим органом, створеним для вирішення основних питань діяльності навчального закладу.

На педагогічній раді було розглянуто та обговорено наступні важливі питання: звіти з навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності коледжу за 2017-2018 навчальний рік; обговорення питань щодо особливостей організації і проведення вступної кампанії у 2018 році; інформація про результати конкурсів 2017-2018 навчального року, а саме: “Кращий викладач коледжу”, “Краща циклова комісія коледжу”, “Краща академічна група коледжу”, “Кращий куратор академічної групи”; результати Державної атестації студентів на денному та заочному відділеннях тощо.

В обговореннях активну участь взяли: Наталія Зубко, директор коледжу; Леся Федак, заступник директора з навчальної роботи; Ігор Леськів, заступник директора з навчально-методичної роботи; Ігор Бішко, заступник директора з виховної роботи; Наталія Кутна, голова об’єднаного профкому, Ярослава Сай, головний бухгалтер; Оксана Кропивницька,завідувач відділу,голови циклових комісій та інші. В цілому, роботу структурних підрозділів коледжу за звітний рік визнано задовільною.

Завдяки наполегливій, цілеспрямованій координації діяльності колективу коледжу, постійному контролю прийнятих рішень, спрямованому на використання новітніх технологій, методів та засобів навчання, досягаються певні успіхів в організації навчального-виховного процессу.