«Моя професія – моє майбутнє!» — ВНЗ "Львівський кооперативний коледж економіки і права"

Під час занять з навчальної практики «Вступ до фаху» студенти знайомляться студентів з вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійною програмою з підготовки молодшого спеціаліста, функціональними обов’язками та перспективами кар’єрного зростання, графіком та організацією навчально-виховного процесу у коледжі.

Мета занятя – розширення інформованості професійного самовизначення студента та знайомство з майбутньою діяльністю для розуміння важливості здобуття професійних знань, ознайомлення здобувачів вищої освіти з майбутньою спеціальністю, закріплення загальних питань стандарту вищої освіти в Україні та особливостей підготовки фахівців із фінансів, банківської справи і страхування у коледжі. Студентів ознайомили з історією навчального закладу, організацією навчального процесу, інформаційно-методичним забезпеченням навчального процесу, роботою студентського самоврядування у ЛККЕіП, правилами техніки безпеки та охорони праці тощо. Основна увага приділялась питанню щодо прав та обов'язків студентів, мотивації до навчання студентів, ознайомленню з переліком посад, які можуть обіймати студенти після закінчення навчального закладу, вивченню правил внутрішнього розпорядку навчального закладу та гуртожитку, обговоренню факторів, що вплинули на вибір студентами спеціальності.Тому студенти спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», цікаво сприйняли заняття з навчальної практики «Вступ до фаху».

Під керівництвом викладача циклової комісії обліку та фінансово-економічної діяльності, Михайла Голубки, студенти провели заняття на базі страхової компанії «Універсальна». Представник компанії Любов Котула розповіла про історію компанії, види страхових послуг, які гарантує компанія. Місія компанії: «Ми працюємо для того, щоб Ви могли спокійно і не відволікаючись займатись своїми справами та бути впевненим, що Ваше здоров’я, майно, бізнес та активи під надійним захистом».

Студенти побачили як організовані робочі місця фахівців, ознайомились з роботою контакт-центру, виплат з автострахування, продажів і перестраховки тощо.

Працівники страхової компанії розповіли про випадки страхування та показали бланки, які заповнюються при настанні страхових випадків тощо.

Під час заняття, працівники компанії відповіли на численні запитання про специфіку роботи системи страхових послуг у країні в цілому та компанії зокрема. Заняття з навчальної довели свою ефективність, практичну корисність та підтвердили правильність вибору першокурсниками майбутньої професії.