Науково-практична конференція на тему: «Сучасні тренди міжнародних економічних відносин» — ВНЗ "Львівський кооперативний коледж економіки і права"

На базі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки відбулася Міжнародна науково-практична конференція у рамках проекту «EU project management» Програми імені Жана Моне Erasmus+ на тему: «Сучасні тренди міжнародних економічних відносин» & «Управління проектами Європейського Союзу».

Метою наукового заходу було висвітлити доробок українських та іноземних вчених у сфері управління проектами Європейського Союзу та розвитку теорії міжнародних економічних відносин. Конференція покликана сприяти консолідації інтелектуальних ресурсів у сфері управління проектами Європейського Союзу та поширенню досліджень з проблематики міжнародних економічних відносин серед академічної спільноти України та ширшого загалу.

Робота конференції проводилася за такими тематичними напрямами: Європейські студії та єврорегіональне співробітництво: здобутки, виклики та перспективи, управління проектами Європейського Союзу: досвід та можливості участі, Сучасні теорії міжнародних економічних відносин, міжнародні інноваційно-інвестиційні процеси, фінансово-кредитні та валютні відносини, міжнародна торгівля, міжнародний бізнес, світові та регіональні ринки, людський розвиток, міжнародна міграція, екологічні виклики.

Формат науково-практичної конференції дозволив усім учасникам обмінятися думками, в процесі яких доповідачі не лише відповідали на запитання, але й отримували корисні поради щодо подальших досліджень.

ВНЗ «Львівський кооперативний коледж економіки і права» представив викладач вищої кваліфікаційної категорії, голова циклової комісії обліку та фінансово-економічної діяльності, к.е.н., доцент НАУ Михайло Голубка із доповіддю на тему: «Розвиток регіональних ринків освітніх послуг для гармонійного транскордонного   розвитку українського суспільства».

За результатами конференції було видано Збірник наукових праць, а після підведення підсумків конференції учасники отримали сертифікати.