Відкрите заняття з навчальної практики «Вступ до фаху», на тему: «Мотивація навчання студентів» — ВНЗ "Львівський кооперативний коледж економіки і права"

Нещодавно, у групі Фн-Оц-17, викладач коледжу Михайло Голубка провів відкрите заняття з навчальної практики «Вступ до фаху», на тему: «Мотивація навчання студентів». До проведення заняття були залучені практичні фахівці Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» : О. Томків - регіональний бізнес – тренер, М. Адамик-начальник відділу роздрібного бізнесу, М. Лярнатович - головний спеціаліст, О. Дмитрах - менеджер з обслуговування клієнтів, Н. Александрович - тренер з навчання молодих спеціалістів.

Метою практичного заняття було формування у студентів системи знань щодо сутності й організації професійної підготовки фахівців у сфері фінансів, банківської справи та страхування з урахуванням світових освітніх тенденцій, розширення інформованості студентів щодо їх майбутньої професії, ознайомлення з фінансово-кредитною установою та з обраною спеціальністю.

Студентиактивно брали участь в обговоренні теми, наводили приклади з життя, мали змогу не лише послухати інформацію про особливості банківської діяльності та вимоги до співробітників від майбутніх роботодавців, але й отримати практичні навики роботи на робочих місцях.

Такі заняття дають змогу викладачам покращити рівень засвоєння теоретичного навчального матеріалу, формувати практичні вміння та навичкимайбутньої професійної діяльності і, у свою чергу, роблять заняття цікавими та змістовними.