Відкрите заняття з дисципліни "Основи екскурсознавства" — ВНЗ "Львівський кооперативний коледж економіки і права"

З метою удосконалення методики викладання навчальних дисциплін, викладачем циклової комісії готельно-ресторанної справи Львівського кооперативного коледжу економіки і права коледжу, Марією Василишин та викладачем кафедри туризму Львівського національного університету імені Івана Франка, завідувачем лабораторії готельно-ресторанної справи, практикуючим екскурсоводом, співзасновником компанії «Марк Тур» - Вячеславом Ярмоловичом, було проведено, у групі ГРС-16, відкрите бінарне заняття на тему: «Методичні прийоми ведення екскурсій» з дисципліни «Основи екскурсознавства».

Методика проведення екскурсій спрямована на те, щоб допомогти студентам-екскурсантам легше засвоїти зміст екскурсії. Робиться це за допомогою методичних прийомів, які діляться на дві групи - прийоми показу і прийоми розповіді. Завдання методичних прийомів - забезпечити найкращу дієвість екскурсійного методу повідомлення знань аудиторії.

На занятті були присутні представники адміністрації, завідуючі відділень, викладачі коледжу.

Заняття проводилось за чітко розробленим планом, складеним відповідно до програми і календарно-тематичного плану предмету. Протягом заняття викладачі дотримались рекомендованої структури та принципів навчання, доступно донесли до студентів доцільність вивчення даної теми та ознайомили із основними питаннями, котрі слід розглянути, щоб отримати вичерпні знання.

Подання матеріалу було систематичним, доступним для сприйняття студентами. Відчувався постійний взаємозв’язок з аудиторією. Студенти брали активну участь в обговоренні теми, наводили приклади з життя. З метою актуалізації опорних знань з основних питань теми та орієнтації студентів у навчальному матеріалі, викладачами було використано бліц-опитування.

На занятті була створена доброзичлива атмосфера – викладачі, використовуючи особистісно-орієнтований підхід, доносили інформацію до студентів, підтримували із ними діалог, та впродовж заняття організовували закріплення вивченого матеріалу опорними запитаннями.

На завершенні заняття викладачі підвели підсумки проведеної роботи по темі, яка вивчалася.

Заняття було цікавим, як студентам так і присутнім. Аудиторія мала змогу ознайомитись з нестандартним підходом педагогів до проведення заняття.

У процесі обговорення відкритого заняття , відзначено його практичну цінність, актуальність теми, дотримання повноти викладання програмного матеріалу, постійний міждисциплінарний зв’язок, використання виробничих ситуацій та технічних засобів навчання. Заняття проведено на належному науково-теоретичному та методичному рівні, досягло своєї мети, отримало схвальну оцінку у присутніх і відповідає сучасним вимогам освітньої діяльності.

Такі заняття дають змогу викладачам значно покращити рівень засвоєння теоретичного навчального матеріалу, формувати практичні вміння та навички, роблять навчальний процес цікавими, а студентів спонукають до творчої праці.