Круглий стіл на тему: «Основні тенденції та виклики ринку праці у 2018 році» — ВНЗ "Львівський кооперативний коледж економіки і права"

Сучасна освіта спрямована на формування молодого фахівця, що не тільки володіє певними знаннями, а є творчою та комунікабельною особистістю, здатною до саморозвитку і самовдосконалення. Підготовка конкурентоспроможного фахівця потребує щоденної клопіткої праці педагогічного складу навчального закладу. Але для того, щоб ця робота була результативною, необхідно тісно співпрацювати з потенційними роботодавцями, які формують чіткі вимоги до сучасного фахівця.

Для забезпечення можливості прямих контактів студентів коледжу з потенційними роботодавцями, створення умов для ефективного розвитку професійної кар’єри і працевлаштування, викладачі циклової комісії підприємництва та біржової діяльності Львівського кооперативного коледжу економіки і права організували та провели для студентів коледжу, в т.ч для груп ПТБ(н)-16, ПМ(н)-17, ПМ(н)-18, круглий стіл за участю роботодавців на тему: «Основні тенденції та виклики ринку праці у 2018 році».

Зустрічі з потенційними роботодавцями допомагають студентам, поглибити знання та розширити кругозір знань про майбутню спеціальність, кваліфікаційні вимоги, відпрацювати вправи з метою набуття студентами навичок професійного самовизначення, саморозвитку, самовдосконалення.

На зустріч було запрошено менеджерів з персоналу торговельно-виробничої компанії «Львівхолод» Мар’яна Тимочко та Романа Богоніс.

Під час круглого столу було обговорено тенденції та виклики державного регулювання ринку праці в Україні у 2018 році, проблеми підготовки кваліфікованих професійних кадрів, їх готовність та адаптованість до сучасного ринку праці, шляхи співпраці з роботодавцями, важливість впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку молодших спеціалістів.

Після проведеної зустрічі студенти зрозуміли, що сучасний працівник повинен володіти здатністю до економічного мислення, до роботи в творчих колективах, мати підготовку у сфері маркетингу, чітко уявляти собі господарські аспекти застосування нових технологій. Окрім того, необхідними є також такі якості, як дисциплінованість, почуття відповідальності, комунікабельність, творче ставлення до справи, комп’ютерна грамотність і певний рівень інформаційної культури.

Запрошені гості відповіли на численні запитання студентів та викладачів. Зустріч пройшла у приємній дружній та невимушеній атмосфері. Під час дискусії було окреслено найбільш перспективні напрямки працевлаштування студентів та визначено, які знання та навички є найбільш потрібними під час їх подальшої роботи..

Саме такі зустрічі роботодавців зі студентами та викладачами дозволяють отримати цінну інформацію,яка буде сприяти покращенню навчальної, методичної та виховної роботи зі студентами коледжу.