Практичне заняття на тему: «Вивчення асортименту та споживчих властивостей господарських товарів» — ВНЗ "Львівський кооперативний коледж економіки і права"

Співпраця Львівського кооперативного коледжу економіки і права з мережею гіпермаркетів ТОВ “Епіцентр К” у проведенні практичних занять на підприємстві допомагає студентам краще засвоїти матеріал отриманий на лекціях, сприяє підготовці молодих висококваліфікованих кадрів для торговельної галузі, залученню фахівців до розроблення нормативно-правової бази, що регулює розвиток сфери торгівлі, послуг, організації спільних досліджень з вирішення актуальних проблем у галузі торговельного підприємництва, інформаційному обміну, підвищенню кваліфікації, стажуванню фахівців, а також організації та забезпеченню проходження виробничої практики та працевлаштування студентів.

Нещодавно, викладачем циклової комісії підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Тетяною Хомою, для студентів спеціальності було проведено виїзне практичне заняття з дисципліни «Товарознавство» на тему: «Вивчення асортименту та споживчих властивостей господарських товарів» в гіпермаркеті «Епіцентр-К».

Мета заняття - розглянути питання асортименту і показників якості товарів, які формують споживні властивості, на прикладі сучасного підприємства.

Під час заняття студенти мали змогу - спостерігати, систематизувати, аналізувати, ознайомитись з роботою усіх відділів гіпермаркету і набули практичні вміння та навички з організації приймання товарів за кількістю і якістю, підготовки товарів до продажу, розміщення і викладки товарів, продажу товарів, основними чинниками, які впливають на формування асортименту і споживчих властивостей господарських товарів.

Студенти мали чудову нагоду наочно ознайомитися з особливостями роботи гіпермаркету «Епіцентр-К», діяльність якого спрямовано на розвиток економіки, як регіону так і держави загалом, працевлаштування молодих фахівців.

Представник ТОВ «Епіцентр К» розповіла про історію заснування компанії, про розвиток, діяльність, структуру і організацію роботи гіпермаркету.

Проведене заняття дало змогу студентам ознайомитися з широким і різноманітним асортиментом господарських товарів як вітчизняних так і зарубіжних виробників.

Подібні заходи сприяють появі у студентів більш чіткого уявлення про свої здібності та майбутню професію, що, в свою чергу, надає їм можливість краще зорієнтуватися при виборі напряму трудової діяльності та плануванні професійної кар`єри.

Викладач та студенти щиро вдячні керівництву та працівникам гіпермаркету “Епіцентр К” за підтримку в організації та проведенні практичного заняття на підприємстві.