Співпрацюємо з ТМ «Близенько» — ВНЗ "Львівський кооперативний коледж економіки і права"

Для забезпечення ефективної практичної складової  з підготовки  фахівців  у коледжі , викладач циклової комісії підприємництва та біржової діяльності, Оксана Ванівська  провела практичне заняття з навчальної дисципліни «Організація і технологія торговельних процесів» на тему: «Ознайомлення з улаштуванням і технологічним плануванням залів магазинів» для студентів 2 курсу групи ПМ(н)-17, спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Мета заняття: формування професійних умінь і навичок студентів, ознайомлення  з улаштуванням і технологічним плануванням  торговельних залів у торговельній мережі «Близенько». 

Під час заняття студенти ознайомилися зі схемою розміщення основних груп приміщень діючого торговельного підприємства; схемами технологічного планування торговельного залу; складом приміщень магазину, їх функціональним зв'язком.

Студенти мали змогу вивчити позитивні і негативні аспекти улаштування та технологічного планування мережі, проаналізувати відповідність цього улаштування вимогам, що висуваються до оформлення екстер’єру та інтер’єру магазину та  вимогам раціональної організації торговельно-технологічного процесу.

Студенти,  впродовж заняття,  мали змогу отримати  ґрунтовні пояснення від викладача та фахівців з продажу товарів ТМ «Близенько».