Заняття з дисципліни «Економічна теорія» — ВНЗ "Львівський кооперативний коледж економіки і права"

Викладачі циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін Людмила Підлужна та циклової комісії обліку та фінансово-економічної діяльності, Оксана Фера, організували для груп ПВ(н)-16, ПВ(н)-26 заняття з дисципліни «Економічна теорія» у музейно-культурний комплекс пивної історії «Львіварня», який розташований на території Львівської пивоварні, яка є найстарішим виробником пива в Україні.

Мета: розкрити сутність поняття «натуральне виробництво», «товарне виробництво», «товар», «ціна», «гроші», «інфляція», охарактеризувати властивості товару, які впливають на вибір споживачів тощо.

Економічна діяльність підприємств за сучасних умов має бути, перш за все, спрямована на вироблення та послідовне проведення в життя активної господарської діяльності, яка сприяє вирішенню таких задачі: прискоренню реалізації товарів і оборотності вкладених коштів та підсиленню ринкових позицій підприємства, повне задоволення суспільних та індивідуальних потреб у відповідній продукції, що стає в умовах розвитку ринкових відносин найважливішою формою реалізації самостійності підприємства. Особливістю сучасного етапу розвитку пивоваріння є формування стабільного ефективного ринкового господарства. Ринок - це не тільки нова форма економічних відносин, нові зв'язки у виробництві, але і нова економічна свідомість, мислення і психологія. Основою такого мислення служать знання тенденцій розвитку економіки, сутності і механізмів дії економічних законів, вміння використовувати ці знання на практиці. Необхідні знання та вміння можна отримати процесі вивчення економічної теорії, яка не тільки служить базою для розробки сучасної економічної політики, але і допомагає кожному суб'єкту ринкових відносин зрозуміти суть процесів, що відбуваються на сучасному етапі.

Сьогодні «Львівська пивоварня» – це підприємство харчової промисловості України, зайняте у галузі виробництва та реалізації пива, зберігаючи стару класичну схему пивоваріння, використовуючи при цьому екологічно чисту натуральну сировину.

Завітавши у музей, студенти доторкнулись до славетного минулого, сучасного i майбутнього у сфері виробництва й технологій пивоваріння, ознайомилися з економічною політикою підприємства, застосування маркетингових технологій, які дають можливість підприємству забезпечити продажі на цільовому сегменті за рахунок глибокого розуміння потреб споживачів, успішно конкурувати з іншими підприємствами завдяки кращому розумінню тенденцій розвитку ринку, підвищити прибутковість та завоювати більшу частку ринку.