ІХ всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених на тему «Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України» — ВНЗ "Львівський кооперативний коледж економіки і права"

На базі Львівського торговельно-економічного університету відбулася ІХ всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених на тему «Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України», яка організована кафедрою фінансів, кредиту та страхування та Інститутом економіки та фінансів ЛТЕУ.

Метою конференції було обговорення соціально-економічних наслідків і проблем фінансової системи України та розробка рекомендацій щодо реалізації стратегії її реформування з урахуванням глобалізаційних, національних та регіональних особливостей розвитку.

У конференції брали участь 150 учасників, в тому числі студенти, аспіранти та молоді учені з 25 закладів вищої освіти на наукових установ з 10 міст України.

Львівський кооперативний коледж економіки і права представили Наталія Зубко, Михайло Голубка, Ольга Мельник, Надія Ділай та студентка спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» Вікторія Козак, з доповідями: «Основні завдання національно-патріотичного виховання студентської молоді України в умовах фінансово-економічної нестабільності», «Розвиток сільського господарства України як ефективний напрям економічного співробітництва».

Учасники працювали за такими тематичними напрямами: економіка України в період фінансово-економічної нестабільності: пріоритети модернізації та подальшого поступу; грошово-кредитна та валютна політика України: проблеми і перспективи удосконалення; бюджетно-податкова політика та реформування фінансової системи; механізми подальшого розвитку банківської системи України; напрями та інструменти забезпечення інвестиційної привабливості національного господарства; мікрорівневі аспекти модернізації фінансово-економічного стану; осучаснення інструментів обліку, аналізу та аудиту.

На завершення конференції організатори висловили подяку всім учасникам та їх науковим керівникам.