Практичне заняття-екскурсія, на тему: «Організація рекламної роботи в діючому магазині» — ВНЗ "Львівський кооперативний коледж економіки і права"

Одним із пріоритетних завдань для Львівського кооперативного коледжу економіки і права є проведення практичних занять в установах та підприємствах, що допомагає студентам краще засвоїти матеріал. Викладачем циклової комісії підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Наталією Зубко, було проведенно відкрите практичне заняття-екскурсія для студентів заочного відділення, спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», групи ПТ-2, на тему: «Організація рекламної роботи в діючому магазині» з навчальної дисципліни   «Торговельна реклама» на базі начального центру, який діє при мережі магазинів «Рукавичка» ТОВ Торговельно-виробничої компанії «Львівхолод».

Метою практичного заняття було -ознайомити студентів із засобами реклами та інформації, що знаходяться в інтер’єрі магазину (внутрішньо-магазинна реклама), із наявною зовнішньою рекламою, а також із рекламними заходами, що проводяться в магазині.

Заняття проводилось за чітко розробленим планом, складеним відповідно до програми і календарно-тематичного плану предмету. Протягом заняття викладач дотримувалась рекомендованої структури та принципів навчання, доступно донесла до студентів доцільність вивчення даної теми та ознайомила з основними питаннями, котрі слід розглянути, щоб отримати вичерпні знання.

На практичному занятті для активізації процесу навчання викладач використовувала програму QR Code Reader – за допомогою якої студенти змогли перевірити правильну відповідь (попередньо зашифровану QR generators ) на тестові завдання.

До проведення заняття були запрошені практичні працівники -керуючий магазином «Рукавичка» Світлана Левчук та фахівець з реклами мережі «Рукавичка» Ірина Тимчишин, які ознайомили студентів  із засобами зовнішньої та внутрішньо-магазинної реклами     із видами реклами та рекламними заходами, що проводяться в магазині тощо.

Було проведено екскурсію магазином, щоб наглядно побачити інтер’єр магазину, внутрішньо-магазинну та зовнішню рекламу, отримали інформацію від практичних працівників, які були залучені до проведення заняття, ознайомили студентів з роботою магазину, кожного відділу та особливостями планування торгівельного залу, розповіли студентам про історію створення та розвиток підприємства, діяльність його на сучасному етапі й подальші перспективи, кар’єрні можливості компанії, реальними умовами роботи тощо.

Подання матеріалу було систематичним, доступним для сприйняття студентами. Відчувався постійний взаємозв’язок з аудиторією. Студенти брали активну участь в обговоренні тем, наводили приклади з життя.

Слід відзначити, як найголовнішу, особливість проведеного заняття, її професійно-практичну, тобто компетентнісну основу змісту. Воно повністю побудоване у відповідності до вимог, які ставить сучасна вища освіта до викладача. Основні положення обґрунтовувалися, обговорювалися.

У процесі обговорення заняття відзначено його практичну цінність, актуальність теми, дотримання повноти викладання програмного матеріалу, постійний міждисциплінарний зв’язок, використання виробничих, практичних ситуацій, наголошено, що для студентів заочного відділення такий захід проводиться вперше.