Підведення підсумків діяльності навчального закладу за І півріччя 2018-2019 н.р. — ВНЗ "Львівський кооперативний коледж економіки і права"

У коледжі відбулася педагогічна рада на якій були підведені підсумки діяльності навчального закладу за І півріччя 2018-2019 н.р., а також обговорювались поставлені завдання на наступне півріччя у виші.

На педагогічній раді було розглянуто та обговорено низку важливих питань, а саме: моніторинг навчальної діяльності студентів на денній та заочній формах навчання за І півріччя 2018-2019 н.р., звіт про результати навчально – виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності коледжу, сучасний стан, актуальні питання та шляхи вдосконалення системи фізичного виховання студентської молоді в коледжі, затвердження умов прийому до ВНЗ «Львівський кооперативний коледж економіки і права» на 2019-2020 н.р., тощо.

Завдяки наполегливій, цілеспрямованій координації діяльності колективу вишу, постійному контролю прийнятих рішень, спрямованому на використання новітніх технологій, методів та засобів навчання, досягаються певні успіхи в організації навчального процесу на рівні сучасних досягнень.

Атмосфера роботи педагогічної ради була робочою та дружньою. Кожен мав змогу висловити свої ідеї та побажання, обговорити їх з колегами – а найкращі пропозиції були озвучені та прийняті до уваги.