І Всеукраїнська науково-практична конференція на тему «Актуальні проблеми та перспективи розвитку торгівлі в умовах євроінтеграції» — ВНЗ "Львівський кооперативний коледж економіки і права"

На базі торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету відбулася І Всеукраїнська науково-практична конференція на тему «Актуальні проблеми та перспективи розвитку торгівлі в умовах євроінтеграції».

Метою конференції було пошук рішень з актуальних проблем розвитку торгівлі в умовах євроінтеграції, встановлення контактів між студентами та викладачами різних навчальних закладів, що готують майбутніх фахівців сфери торгівлі, обмін науковими результатами і дослідницьким досвідом.

З вітальним словом до учасників конференції звернулася, завідувач відділення підприємництва та торгівлі, модератор заходу, Наталя Фомічова, яка наголосила, «…що підготовка компетентного, конкурентоспроможного фахівця неможлива без дослідно-пошукової діяльності, а залучення студентів до дослідно - пошукової роботи сприяє розвитку творчого потенціалу, розкриває інтелектуальні здібності, і тим самим дає можливість не тільки виявити здатність студентів до наукової роботи, але й формує соціально-активну особистість..»

До привітань долучився директор коледжу Олег Олійник, який зазначив, що «…одним з пріоритетних напрямків розвитку галузей економіки слід вважати торгівлю, яка в останні часи активно нарощує свої позиції в умовах євроінтеграції..».

Оргкомітетом отримано матеріали від 80 дослідників. У конференції взяли участь викладачі та студенти з 20 закладів освіти різних областей України.

Учасники конференції працювали за такими тематичними напрямами: консумерські проблеми ринку товарів, тенденції та перспективи розвитку комерційної діяльності підприємств України в умовах євроінтеграції, товарознавча характеристика та оцінка якості продовольчих (непродовольчих товарів), інформаційні системи та технології в торгівлі.

Львівський кооперативний коледж економіки і права представив студент третього курсу, економіко-технологічного відділення, спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», Михайло Голубка, з доповіддю на тему: «Напрями та перспективи розвитку торгівлі в системі споживчої кооперації України в сучасних умовах євроінтеграції».

Організатори висловили подяку всім учасникам та вручили сертифікати.