Практичне заняття на тему: «Визначення видів і дефектів кондитерських виробів» — ВНЗ "Львівський кооперативний коледж економіки і права"

Одним із пріоритетних завдань для викладачів коледжу є адаптації теоретичних знань до практики та проведення практичних занять на сучасних підприємствах адаптації теоретичних знань до практики.

З метою впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку молодших спеціалістів, викладачем  Людмилою Плугіною, було проведено бінарне практичне заняття з навчальної дисципліни «Товарознавство» на тему: «Визначення видів і дефектів кондитерських виробів» для студентів групи ПМн-17, спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на базі гіпермаркету – superstore АШАН, у м. Львові.

Проведення відкритого практичного заняття в реальних умовах дає можливість студентам значно покращити рівень засвоєння теоретичного навчального матеріалу, сформувати практичні вміння та навички, викладачам – зробити навчальний процес цікавими, а майбутнім фахівцям – перейняти передовий досвід діяльності сучасного підприємства.

Основна мета заняття: вивчення асортименту кондитерських товарів, формування і збереження їх споживних властивостей, набуття навичок оцінки споживних властивостей, маркування, пакування, зберігання.

Розпочалось заняття в навчальній аудиторії гіпермаркету. До проведення заняття була запрошена головний санітарно-ветеринарний експерт гіпермаркетів АШАН у Львові - Наталія Дзьордзь, яка ознайомила студентів із правилами приймання кондитерських товарів, нормативно-правовими документами, значенням підвищення якості товарів народного споживання на сучасному етапі ринкової економіки.

Наступний етап практичного заняття – ознайомлення студентів із асортиментом кондитерських товарів власного виробництва гіпермаркету АШАН. Родзинкою практичного заняття була дегустація тістечок і шоколаду власного виробництва гіпермаркету. Студенти оцінили якість даних продуктів і зробили висновки ,тому практичне заняття було не тільки корисним, але і смачним.

 

У процесі обговорення заняття відзначено його практичну цінність, актуальність теми, дотримання повноти викладання програмного матеріалу, постійний міждисциплінарний зв’язок, використання виробничих, практичних ситуацій тощо.

Адміністрація, викладач та студенти коледжу вдячні керівництву гіпермаркету АШАН, директору по роботі з персоналом Михайлові Беку та Наталії Дзьордзь за надану можливість проведення змістовного та цікавого практичного заняття на базі сучасного підприємства.