Лекція-екскурсія на тему: «Основні напрями регулювання ринку праці» — ВНЗ "Львівський кооперативний коледж економіки і права"

Викладачем циклової комісії підприємництва, торгівлі та біржової діяльності коледжу, Наталією Кутною, було проведено відкрите заняття, лекція-екскурсія, для студентів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», групи ФН-16, на тему: «Основні напрями регулювання ринку праці» з дисципліни «Чинники успішного працевлаштування за фахом».

Метою проведення даного заняття було розкриття законодавчо-нормативної бази в галузі працевлаштування випускників, основних напрямів регулювання зайнятості та умов праці.

Розпочалось заняття в комп’ютерній лабораторії Львівського міського центру зайнятості. До проведення заняття була запрошена заступник начальника відділу активної підтримки безробітних, Олександра Тарасюк, яка ознайомила студентів з законодавчо-нормативною базою в галузі працевлаштування; роботою і функціями державної служби зайнятості, розповіла про функції, які виконує державна служба зайнятості і про безпосередні її обов’язки, щодо надання допомоги безробітним тощо.

Заняття було цікавим і пізнавальним, дало змогу студентам ознайомитися з основними напрямами регулювання ринку праці, порядком надання допомоги безробітному населенню. Студенти протягом заняття-екскурсії задавали різноманітні запитання, на які отримали ґрунтовні відповіді від провідного фахівця.

Була проведена екскурсія в Центр професійного навчання, який знаходиться на базі міського центру зайнятості, побували в сучасних лабораторіях, де проводиться безпосереднє навчання і перепідготовка безробітного населення.

Студенти брали активну участь в обговоренні теми, наводили приклади з життя.

У процесі обговорення заняття відзначено його практичну цінність, актуальність теми, дотримання повноти викладання програмного матеріалу, постійний міждисциплінарний зв’язок, використання виробничих, практичних ситуацій.

Викладачі циклової комісії та студенти висловлюють вдячність керівництву Львівського міського центру зайнятості, Олегу Рісному за сприяння та надання можливості проведення заняття студентам на базі центрузайнятості, а Олександрі Тарасюкза участь у відкритому занятті та надані практичних знань майбутнім фахівцям.