Відкрите заняття на тему «Апеляційне та касаційне провадження» — ВНЗ "Львівський кооперативний коледж економіки і права"

Викладач циклової комісії правознавчих дисциплін коледжу Наталія Захарчук провела відкрите заняття на тему «Апеляційне та касаційне провадження» з дисципліни «Судочинство в адміністративних судах» в групі ПВ(н)-27. До проведення заняття була запрошена секретар судового засідання Восьмого апеляційного адміністративного суду Соломія Федак.

Метою заняття є ознайомлення студентів з особливостями розгляду справ апеляційної та касаційної інстанцій.

В процесі заняття студентів ознайомили з вимогами до апеляційних та касаційних скарг, оскарження судових рішень в адміністративних справах судом апеляційної та касаційної інстанції, діяльність апарату апеляційного та касаційного адміністративних судів, особливості роботи відділу забезпечення роботи судових палат тощо.

Студенти мали змогу почути від практикуючого спеціаліста як здійснюється оформлення судових справ, фіксування судового засідання технічними засобами, ведення журнал судового засідання, як відбувається судовий процес, особливості його роботи та труднощі, з яким стикається секретар судового засідання.

На занятті була створена доброзичлива атмосфера. Викладачі, використовуючи особистісно-зорієнтований підхід, доносили інформацію до студентів, підтримували з ними діалог та впродовж заняття організовували закріплення вивченого матеріалу опорними запитаннями. Заняття було цікавим як студентам, так і присутнім. Студенти мали змогу задавати запитання і отримувати змістовні відповіді щодо структури та роботи апеляційних адміністративних судів. Аудиторія мала змогу ознайомитись з нестандартним підходом педагогів до проведення заняття.

Студенти ознайомились із інформаційним фільмом про Верховний Суд України, його завдання, функції та структуру. На завершення заняття викладач підвела підсумки проведеної роботи по темі, яка вивчалася. У процесі обговорення відкритого заняття відзначено його практичну цінність, актуальність теми, дотримання повноти викладання програмного матеріалу, постійний міждисциплінарний зв’язок, використання виробничих ситуацій та технічних засобів навчання. Проведення таких занять дає змогу викладачам значно покращити рівень засвоєння теоретичного навчального матеріалу, формувати практичні вміння та навички, роблять навчальний процес цікавими, а студентів спонукають до творчої праці. Отримана інформація дозволить значно підвищити пізнавальний інтерес студентів.

Викладач висловлює щиру подяку секретару судового засідання Восьмого апеляційного адміністративного суду, Соломії Федак заспільне проведення заняття, а студентиза отриманні практичні знання.