Відкрите практичне заняття з математики на тему «Вектори і координати в просторі. Розв’язування задач» — ВНЗ "Львівський кооперативний коледж економіки і права"

Викладачем циклової комісії загальноосвітніх дисциплін, Оленою Маньків було проведено відкрите практичне заняття з математики на тему «Вектори і координати в просторі. Розв’язування задач», у групі ІПЗ-18 (спеціальність Інженерія програмного забезпечення).

Мета заняття: узагальнити та систематизувати знання і вміння студентів з теми «Вектори та координати у просторі», перевірити рівень засвоєння знань студентів з теми, вміння користуватися вивченим матеріалом, розвивати навички застосування властивостей векторів при розв’язуванні різних математичних задач та типових задач із ЗНО, виховувати інтерес до предмету, вміння і потребу вчитися тощо.

Викладач проводила заняття за чітко розробленим планом, складеним відповідно до програми і календарно-тематичного плану предмету. Подання матеріалу було систематичним, доступним для сприйняття студентами. Відчувався постійний взаємозв’язок з аудиторією. Студенти брали активну участь в обговоренні теми та розв’язуванні задач. З метою актуалізації опорних знань з основних питань теми та орієнтації студентів у навчальному матеріалі, викладачем було використано бліц-опитування.

На занятті була створена доброзичлива атмосфера. На завершенні заняття викладач підвела підсумки проведеної роботи по темі, яка вивчалася.

Заняття було цікавим як студентам, так і присутнім. Аудиторія мала змогу ознайомитись з нестандартним підходом педагога до проведення заняття.

У процесі обговорення відкритого заняття відзначено його практичну цінність, актуальність теми, дотримання повноти викладання програмного матеріалу, постійний міждисциплінарний зв’язок, використання виробничих ситуацій та технічних засобів навчання. Такі заняття дають змогу викладачу значно покращити рівень засвоєння теоретичного навчального матеріалу, формувати практичні вміння та навички, роблять навчальний процес цікавими, а студентів спонукають до творчої праці.