Новини — ВНЗ "Львівський кооперативний коледж економіки і права"

У Львівському торговельно-економічному університеті була проведена VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція серед  студентів, аспірантів та молодих вчених на тему: «Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України» До організації долучились Інститут економіки та фінансів ЛТЕУ, Інститут модернізації змісту освіти, Регіональна філія Національного інституту стратегічних досліджень у
м. Львові, а також кафедра фінансів, кредиту та страхування ЛТЕУ.

Вимоги сьогодення стимулюють викладачів до підвищення педагогічної  майстерності та методичного рівня викладання дисциплін. Тому доцільно використовувати такі форми  організаціії навчальної праці, внаслідок яких здійснюється максимальна  взаємодія викладача та студента. Саме до таких форм відноситься  конкурс „Швидкість” на знання клавіатури та архітектури комп’ютера, організований викладачем Вірою Варгас.

Викладачами  циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін коледжу  за участю членів гуртка "Історія рідного краю"  було проведено виховний захід присвячений дню гідності і свободи.

 

У коледжі відбулася студентська науково-практична конференція на тему: «Інформаційні ресурси, інтелектуальна власність, комунікації в освітньо-науковій та інноваційній сферах: філософсько-правові і прикладні аспекти: проблеми та перспективи», організована та проведена викладачами циклової комісії «Інформатики та розробки програмного забезпечення».

Викладачі циклової комісії «Обліку та фінансово-економічної діяльності» та студенти спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»  відвідали проект “Дні фінансової обізнаності”, які були організовані Національним банком України, проектом USAID “Трансформація фінансового сектору”, міжнародною платіжною системою Visa, Університетом банківської справи, Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та Незалежної асоціацією банків України.