Новини — ВНЗ "Львівський кооперативний коледж економіки і права"

Викладачем циклової комісії підприємництва, торгівлі та біржової діяльності коледжу, Наталією Кутною, було проведено відкрите заняття, лекція-екскурсія, для студентів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», групи ФН-16, на тему: «Основні напрями регулювання ринку праці» з дисципліни «Чинники успішного працевлаштування за фахом».

Одним із пріоритетних завдань для викладачів коледжу є адаптації теоретичних знань до практики та проведення практичних занять на сучасних підприємствах адаптації теоретичних знань до практики.

На базі на базі Львівського поліграфічного коледжу Української академії друкарства відбулося засідання методичного об’єднання викладачів хімії, біології та екології ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Львівської області.

У коледжі відбулось чергове засідання методичної ради коледжу. Методична рада це постійно діючий колегіальний дорадчий орган який визначає головні напрями навчально-методичної роботи з питань підвищення якості підготовки фахівців в коледжі відповідно до вимог нормативно-правових документів, сприяє впровадженню прогресивних форм і методів навчання та виховання