Новини — ВНЗ "Львівський кооперативний коледж економіки і права"

Стратегія провадження  освітньої діяльності Львівського кооперативного коледжу економіки і права  спрямована на розвиток матеріально-технічної бази, створення належних умов для організації  навчального процесу з усіх напрямків підготовки фахівців. Адже належний стан  матеріально-технічного забезпечення дає можливість якісної підготовки студентів для отримання ними належних фахових знань, умінь та навичок в т.ч  із готельно-ресторанної справи.

На базі Львівського торговельно-економічного університету відбулася ІХ всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених на тему «Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України», яка організована кафедрою фінансів, кредиту та страхування та Інститутом економіки та фінансів ЛТЕУ.

Студентські роки - найщасливіші в житті кожної людини. В них визріває перше кохання, поглиблюється пізнання світу, відбувається становлення особистості та обирається подальший шлях. День студента – свято особливе. Воно викликає у молоді бурю емоцій і почуттів. Хочеться сподіватися, що в цей день студенти всього світу об’єднаються і зітруть всі відмінності між кольором шкіри, мовою, традиціями, а на всій планеті цього дня святкуватимуть і радітимуть представники однієї спільноти під назвою «студентство».