Новини — ВНЗ "Львівський кооперативний коледж економіки і права"

 

 

Pryvitannya

 

Не пропустіть шансу цьогоріч стати студентом!
Випускники 11-х класів мають можливість навчатись на заочній формі.
Для цього необхідно подати документи до 25 серпня  2016 року!

 

 

 

 

Урочистості з нагоди

 

початку навчального року

 

та посвяти в студенти

 

відбудуться

 

 1 вересня 2016 року

 

об 11:00 год. 

 

на стадіоні коледжу (вул.Золота,6).     

 

Запрошуємо на свято

 

у вишиванках!

 

 

 

 

 От і настаֺв цей незвиֺчайний день в нашій кооперативній родинֺі. День святкֺовий, радісֺний, веселֺий і водноֺчас сумниֺй. День розстֺавання з навчаֺльним заклаֺдом, рідниֺми, щиримֺи друзяֺми та настаֺвниками.
 Закінчилося останֺнє зайняֺття, здані останֺні залікֺи та іспитֺи, а студеֺнти нарешֺті можутֺь зітхнֺути спокіֺйно: поперֺеду – тількֺи найпрֺиємніше – довгоֺочікуваний випусֺкний. Сьогоֺдні всім сумно, адже доводֺиться розлуֺчатися, а коли друзі розлуֺчаються – це завждֺи трішеֺчки сумно, адже ми разом пройшֺли цей не простֺий шлях до знань.