Новини — ВНЗ "Львівський кооперативний коледж економіки і права"

З метою адаптації теоретичних знань до практики, впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку молодших спеціалістів на засіданні циклової комісії обліку та фінансово-економічної діяльності, було прийняте рішення, провести бінарне практичне заняття з навчальних дисциплін «Економіка підприємства» та «Фінанси підприємств» в групі ОГ(н)-15, викладачами Ольгою Михалейко та Михайлом Голубкою в практичних умовах, під час проведення фестивалю готельно-ресторанного бізнесу HoReCaSHOW Lviv.

У рамках практичної підготовки та професійного виховання студентів, викладачі циклової комісії готельно-ресторанної справи та харчових технологій, коледжу Марія Василишин і Надія Ділай, організували для студентів групи ОГ(н) -15 та ГРС -18 навчальну екскурсію на фестиваль готельно-ресторанного бізнесу - «HoReCa Show Lviv».

Викладач мовних дисциплін, Марта Дідух, організувала навчальну екскурсію для студентів групи ПВ(н)-16 в Музей етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України.

Метою екскурсії було ознайомлення студентів коледжу з декоративно-ужитковим мистецтвом Європи XVIII-XIX століть.

З метою набуття студентами практичних навичок, створення умов оновлення змісту освіти шляхом впровадження у професійну підготовку елементів дуальної форми навчання, розв’язання комплексних ситуаційних та практичних задач, розбирання конкретних ситуацій з різних аспектів організації торгівлі , викладач циклової комісії підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Львівського кооперативного коледжу економіки і права, Оксана Ванівська, провела для студентів групи ПМ(н)-17 практичне заняття з навчальної дисципліни «Організація і технологія торговельних процесів» на тему: «Ознайомлення з формами торгівлі місцевої роздрібної торговельної мережі, видами і типами роздрібних торговельних підприємств» на базі мережі міні-маркетів «Близенько».