XIІI Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених на тему: «Бухгалтерський облік, аналіз і контроль: стан, проблеми та перспективи розвитку» — ВНЗ "Львівський кооперативний коледж економіки і права"

Нещодавно у Львівському торговельно-економічному університеті відбулася XIІI Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених на тему: «Бухгалтерський облік, аналіз і контроль: стан, проблеми та перспективи розвитку».

Відкрив конференцію ректор університету, професор Петро Куцик. До вітального слова долучилися, проректор з наукової роботи, професор Богдан Семак, директор Інституту економіки та фінансів, доцент Тамара Герасименко, завідувач кафедри аудиту, аналізу та оподаткування, професор Костянтин Редченко, завідувач кафедри бухгалтерського обліку, професор Василь Бачинський, а також регіональний представник редакції газети по Західному регіону “Все про бухгалтерський облік” Тамара Горбунова. В своїх промовах вони відзначили важливість проведення подібних заходів та побажали учасникам конференції плідного наукового обговорення. 

Організатори конференції: Міністерство освіти і науки України; Інститут модернізації змісту освіти; Львівський торговельно-економічний університет; Національна академія статистики, обліку та аудиту; Одеський національний економічний університет; Житомирський державний технологічний університет. Мета конференції – залучення студентів і молодих учених до науково-практичної діяльності та стимулювання і підтримка наукової діяльності молоді у сфері обліку, оподаткування, аналізу і контролю.

XІІI Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених включена до Переліку проведення міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій здобувачів вищої освіти і молодих учених. Робота конференції проводилася за такими тематичними напрямами: проблеми теорії і практики бухгалтерського обліку в умовах інтеграційних процесів, теорія, методика та організація економічного аналізу в умовах глобалізації, стан і напрями розвитку контролю в умовах інтеграції національної економіки, проблеми теорії та практики оподаткування.

Молоді науковці яскраво й успішно презентували результати своїх наукових досліджень. Доповіді учасників конференції були цікаві та змістовні.

ВНЗ «Львівський кооперативний коледж економіки і права» представив викладач циклової комісії обліку та фінансово-економічної діяльності, кандидат економічних наук Михайло Голубка з доповіддю на тему: «The development of internet commerce and the features of its accounting and taxation».

Робота конференції знайшла широку зацікавленість серед вчених, фахівців бухгалтерського обліку, аудиту, аналізу, оподаткування та студентської молоді і пройшла в атмосфері творчого пошуку та жвавого спілкування між учасниками.

При підведенні підсумків конференції організатори заходу подякували всім присутнім за активну участь у науковому заході.

Результати проведення конференції свідчать про необхідність обговорення актуальних питань удосконалення бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в сучасних соціально-економічних умовах розвитку України.

За результатами конференції тези учасників опубліковані у Збірнику матеріалів конференції.