Інтернет - конференції «Облік, оподаткування і контроль: сучасний стан та напрями розвитку» — ВНЗ "Львівський кооперативний коледж економіки і права"

Викладачі циклової комісії обліку та фінансово-економічної діяльності коледжу, Михайло Голубка та Ольга Мельник представили  свій навчальний заклад на Всеукраїнській науково-практичній Інтернет - конференції «Облік, оподаткування і контроль: сучасний стан та напрями  розвитку».

Організаторами конференції виступили: Міністерство освіти і науки України, ДВНЗ «Університет банківської справи», Черкаський інститут, Сумський інститут, Державний університет навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС», Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Черкаський державний технологічний університет, Всеукраїнська професійна спілка бухгалтерська газета «Все про бухгалтерський облік»

Робота конференції проводилася за такими тематичними напрямами: удосконалення бухгалтерського обліку в умовах глобалізації: досвід, проблеми, перспективи; сучасний стан та перспективи розвитку системи оподаткування в Україні; міжнародний та національний досвід організації, функціонування та розвитку контролю; економічний та фінансовий аналіз в умовах глобалізації економіки; Нормативно-правове регулювання економіки та розвиток бізнес - комунікацій в Україні.

На конференції розглядалися загальні питання бухгалтерського обліку та звітності, проблеми фінансового та управлінського обліку окремих об’єктів активів, капіталу, зобов’язань, доходів і витрат, різні аспекти контролю, аудиту та оподаткування суб’єктів господарювання тощо.