Практичне заняття на тему: «Ознайомлення з формами торгівлі місцевої роздрібної торговельної мережі, видами і типами роздрібних торговельних підприємств» — ВНЗ "Львівський кооперативний коледж економіки і права"

З метою набуття студентами практичних навичок, створення умов оновлення змісту освіти шляхом впровадження у професійну підготовку елементів дуальної форми навчання, розв’язання комплексних ситуаційних та практичних задач, розбирання конкретних ситуацій з різних аспектів організації торгівлі , викладач циклової комісії підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Львівського кооперативного коледжу економіки і права, Оксана Ванівська, провела для студентів групи ПМ(н)-17 практичне заняття з навчальної дисципліни «Організація і технологія торговельних процесів» на тему: «Ознайомлення з формами торгівлі місцевої роздрібної торговельної мережі, видами і типами роздрібних торговельних підприємств» на базі мережі міні-маркетів «Близенько».

Мережа «Близенько» – це 48 продуктових магазинів у Львові, які розпочали свою діяльність з 2013 року.

Метою практичного заняття було - ознайомити студентів із мережею «Близенько», плануванням приміщень торговельного підприємства, ефективністю використання торговельної площі магазину.

Заняття передбачало виконання низки завдань. Студенти під час практичного заняття мали можливість охарактеризувати визначену для роботи площу магазину, з’ясували групи товарів, їх розміщення, ознайомились з системою викладки товару, провели розрахунки, формулювали висновки , аргументували пропозиції, оцінили раціональність розміщення сучасного роздрібного торговельного підприємства, радіус його обслуговування та проаналізувати ступінь доступності для споживача.

Практичне заняття було цікавим і пізнавальним, дало змогу студентам ознайомитися з формами торгівлі та вивчити дотримання базових принципів організації торговельної мережі.