Відкрите бінарне заняття на тему: «Правила користування готелями і надання готельних послуг» — ВНЗ "Львівський кооперативний коледж економіки і права"

Викладачем циклової комісії готельно-ресторанної справи Львівського кооперативного коледжу економіки і права коледжу Надією Ділай та керівником відділу активних продажів керуючої компанії Reikartz Hotel Group (м. Київ), Христиною Кагуй було проведено у групі ГРС-17 відкрите бінарне заняття на тему: «Правила користування готелями і надання готельних послуг» з навчальної дисципліни «Технологія обслуговування в туристичних комплексах і готелях». Христина Кагуй очолює продажі готельних послуг 36 готелів мережі, що працюють саме в Україні.

Мета заняття: засвоєння теоретичних знань та опанування практичними навичками надання готельних послуг, сучасних тенденцій розвитку індустрії гостинності в Україні, набуття знань з класифікації готельних підприємств в Україні, опанування практичними навичками визначення категорії вітчизняних готелів згідно з діючими нормативами та національними стандартами.

На занятті була створена доброзичлива атмосфера – викладачі, використовуючи особистісно-орієнтований підхід, доносили інформацію до студентів, підтримували з ними діалог та впродовж заняття організовували закріплення вивченого матеріалу опорними запитаннями. Заняття було цікавим як студентам, так і присутнім. Аудиторія мала змогу ознайомитись з нестандартним підходом педагогів до проведення заняття.

На завершення заняття викладачі підвели підсумки проведеної роботи по темі, яка вивчалася.У процесі обговорення відкритого заняття відзначено його практичну цінність.