Бінарне заняття на тему: «Особливості ліквідації суб’єкта господарювання у зв’язку з банкрутством» — ВНЗ "Львівський кооперативний коледж економіки і права"

Викладач циклової комісії правознавчих дисциплін нашого коледжу Наталія Загорбенська та суддя Львівського апеляційного господарського суду, Віра Гриців, провели бінарне заняття для студентів правників, на тему: «Особливості ліквідації суб’єкта господарювання у зв’язку з банкрутством» з дисципліни «Господарське право», на базі Західного апеляційного господарського суду.

Мета заняття: ознайомити студентів із характерними рисами банкрутства як юридичного явища; із судовими процедурами, що застосовуються до боржника; із заходами щодо запобіганню банкрутству; з правовими наслідками ухвалення господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

На високому професійному рівні, доступно було розкрито усі питання, що входили до плану заняття, зокрема: поняття банкрутства; нормативно-правових актів, що регулюють відновлення платоспроможності боржника та визнання його банкрутом; судових процедур, що запроваджуються до боржника; роз’яснила правові наслідки ухвалення господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

Заняття проведено на належному науково-теоретичному та методичному рівні, досягло своєї мети, відповідає сучасним вимогам освітньої діяльності.

На завершення заняття студенти ділилися враженнями, задавали питання, які їх цікавили. Варто відзначити, що працівники Західного апеляційного господарського суду не вперше гостинно відкривають двері студентам нашого коледжу, що свідчить про безперешкодність доступу громадян до суду, а це посилює впевненість у непорушності принципу верховенства права.

Подібні заходи сприяють появі у студентів більш чіткого уявлення про свої здібності та майбутню професію, допомагають розвинути високий рівень правової свідомості та правової культури у студентської молоді, закріпити отримані під час навчання знання, зміцнити і поглибити відчуття особистої відповідальності за якість опанування юридичної професії. Безпосереднє ознайомлення з роботою суду сприяє відкритості судової системи, вихованню поваги до права, підвищенню правової культури та формуванню довіри суспільства до влади та суду.

Викладач висловлює щиру подяку за надану можливість провести заняття на базі суду та співпрацю керівництву та співробітникам Західного апеляційного господарського суду, а студенти висловлюють подяку, унікальний практичний досвід та глибокі знання в галузі судочинства та за отриманні практичні знання, які допоможуть в професійному рості майбутнім фахівцям.