Відкрите заняття з дисципліни «Організація і технологія торговельних процесів» — ВНЗ "Львівський кооперативний коледж економіки і права"

Викладачем циклової комісії підприємництва, торгівлі та біржової діяльності коледжу Оксаною Ванівською, проведено відкрите заняття з дисципліни «Організація і технологія торговельних процесів» на тему: «Вивчення правил продажу продовольчих товарів», у групі ПМ(н)-17.

Метою практичного заняття було вивчити окремі положення Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами, навчитися вирішувати практичні ситуації, що виникають під час технологічних процесів на роздрібних підприємствах.

Студенти брали активну участь у вирішенні практичних ситуацій, приймали рішення з організації продажу окремих груп, видів продовольчих товарів, та вносили пропозиції і обґрунтовували свою позицію.

На занятті була створена доброзичлива атмосфера – викладач, використовуючи особистісно-орієнтований підхід, доносила інформацію до студентів, підтримувала з ними діалог та впродовж заняття організовувала закріплення вивченого матеріалу опорними запитаннями. Під час заняття студенти мали змогу використовувати програму QR-кодів.

На завершенні заняття викладач підвела підсумки проведеної роботи по темі, яка вивчалася.

У процесі обговорення відкритого заняття відзначено його практичну цінність.