Зустріч з випускниками та представниками потенційних роботодавців — ВНЗ "Львівський кооперативний коледж економіки і права"

Зустрічі з потенційними роботодавцями допомагають студентам, поглибити знання та розширити кругозір знань про майбутню свою спеціальність, відпрацювати вправи з метою набуття в студента навичок професійного самовизначення, саморозвитку, самовдосконалення.

Нещодавно викладачі циклової комісії обліку та фінансово-економічної діяльності коледжу, для студентів випускних груп, спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» організували круглий стіл з співробітником АТ «ОТП БАНК», випускницею спеціальності Соломією Сеник на тему: «Актуальні питання практичної підготовки молодших фахівців зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», який відбувався на базі банку.

Мета заходу: забезпечення зайнятості молодших спеціалістів, співпраця з роботодавцями, щодо пошуку претендентів на вакантні робочі місця, підготовка кваліфікованих професійних кадрів, їх готовність та адаптованість до сучасного ринку праці, створення умов для ефективного працевлаштування і розвитку професійної кар’єри молодих фахівців, можливості проходження практики у фінансово-кредитній установі, тощо.

За круглим столом були обговорені особливості роботи на різних посадах у сфері фінансів, банківської справи та страхування, вимоги до рівня знань, навичок, особистих якостей майбутніх молодших фахівців.

Студентів коледжу ознайомили з роботою банківської установи та навели приклади як застосовувати теоретичні знання отримані в коледжі на практиці. Впродовж виступу постійно здійснювали акцент на необхідності постійного навчання, що важливим в сучасних умовах.

Соломія Сеник, поділилася з молодими фахівцями досвідом та своїми практичними успіхами, акцентувала свою увагу на перспективі розвитку спеціальності, потребі у висококваліфікованих фахівцях на ринку праці, особливостями працевлаштування, їх основні обов’язки, перспективи кар’єрного росту та запропонувала взяти участь у конкурсному відборі студентів з метою навчання і стажування з можливістю подальшого працевлаштування. Під час заняття було окреслено найбільш перспективні напрямки працевлаштування студентів у банківській установі та визначено, які знання та навички є найбільш потрібними під час їх подальшої роботи.

Також були окреслені напрями співпраці з АТ «ОТП БАНК», проходження виробничої практики студентами спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» удосконалення навчального процесу й практичної підготовки студентів коледжу з метою вирішення проблем кадрового забезпечення фінансово-кредитних установ міста Львова.

На завершені зустрічі Соломія Сеник відповіла на численні запитання представників спеціальності.

Зустріч пройшла у приємній дружній атмосфері.