Заняття з навчальної практики «Вступ до фаху» — ВНЗ "Львівський кооперативний коледж економіки і права"

Для студентів спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування» Львівського кооперативного коледжу економіки і права, було проведено заняття з навчальної практики «Вступ до фаху».

Під час занять з навчальної практики «Вступ до фаху» студенти ознайомилися з вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійною програмою з підготовки фахівця, функціональними обов’язками та перспективами кар’єрного зростання, графіком та організацією навчально-виховного процесу у коледжі.

Мета заняття –ознайомлення здобувачів освіти з майбутньою спеціальністю, закріплення загальних питань стандарту вищої освіти в Україні та особливостей підготовки фахівців із фінансів, банківської справи і страхування у коледжі.

Студентів ознайомили з історією навчального закладу, організацією навчального процесу, інформаційно-методичним забезпеченням навчального процесу, роботою студентського самоврядування у коледжі, правилами техніки безпеки та охорони праці тощо. Основна увага приділялась питанню щодо прав та обов'язків студентів, мотивації до навчання студентів, ознайомленню з переліком посад, які можуть обіймати студенти після закінчення навчального закладу, вивченню правил внутрішнього розпорядку навчального закладу та гуртожитку, обговоренню факторів, що вплинули на вибір студентами спеціальності.

Незабутні враження справили на студентів виїзне заняття в Страхову групу «Ю.БІ.АЙ- КООП».До заняття був запрошений, Директор Львівського Управління Сергій Свінцицький, якийрозповів про історію АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ – КООП», види страхових послуг, тощо.

Студенти побачили як організовані робочі місця фахівців, ознайомились з роботою АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ- КООП». Працівники страхової компанії розповіли про випадки страхування та показали бланки, які заповнюються при настанні страхових випадків тощо.

Під час заняття працівники компанії відповіли на численні запитання студентів про специфіку роботи системи страхових послуг у країні в цілому та компанії зокрема.

Представники Офісу страхової компанії, зосередили увагу на складових досягнення професійного успіху, необхідності творчого розвитку молоді.

Студенти мали змогу не лише послухати про особливості діяльності Страхової групи «Ю.БІ.АЙ- КООП» та вимоги до співробітників від майбутніх роботодавців, але й відчути себе на майбутніх робочих місцях. Керівництвом страхової інституції, студенти коледжу запрошені відвідувати заходи компанії та можливість працевлаштуватись в кооперативній страховій компанії та визначено, які знання та навички є найбільш потрібними під час їх подальшої роботи.

Заняття з навчальної практики довели свою ефективність, практичну корисність та підтвердили правильність вибору першокурсниками майбутньої професії.