Практичне заняття з навчальної практики «Вступ до фаху» — ВНЗ "Львівський кооперативний коледж економіки і права"

З метою адаптації теоретичних знань до практики, впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку молодших спеціалістів викладачем Михайлом Голубкою в практичних умовах проведено практичне заняття з навчальної практики «Вступ до фаху» в групі ФН-18, під час проведення фестивалю готельно-ресторанного бізнесу HoReCaSHOW Lviv.

Мета заняття: показати на практиці значення підготовки фахівців у сучасних умовах, мотивація навчання студентів, роль фінансиста в підвищенні ефективності діяльності підприємства. До проведення заняття був запрошений один з організаторів HoReCaSHOW Lviv Орест Степаняк (випускник спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»).

Викладач та студенти відвідали різні тематичні заходи з актуальних питань індустрії, а також продегустували продукцію вітчизняних підприємств харчової промисловості.

Під час проведення заняття представники фірми ознайомили студентів з головною стратегією компанії: забезпеченню комплексних рішень для автоматизації торгівлі і сфери послуг, що дозволяє надавати максимально широкий спектр рішень для комплексної автоматизації підприємств торгівлі і сфери послуг, з програмним забезпечення для підприємств громадського харчування і торгівлі. Викладач та студенти проаналізували фінансово-економічні результати та ефективність діяльності підприємств, одержали корисну інформацію, поповнили свої знання практичними даними, ознайомилися на практиці з останніми новинками галузі, сучасними високотехнологічним обладнанням, яке використовується вітчизняними підприємствами.

Студентам була надана можливість ознайомитися з виставками провідних підприємств готельно-ресторанного бізнесу та проаналізувати їх економічну ефективність. На завершення заняття були підведені підсумки проведеної роботи по темі. У процесі обговорення заняття відзначено його практичну цінність, актуальність теми, дотримання повноти викладання програмного матеріалу, постійний міждисциплінарний зв’язок, використання виробничих, практичних ситуацій.